Sari la conținut

Plăţile se efectuează în lei, la ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană BCE înainte de data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutoarelor. Cu toate că unele virusuri,la niveluri suficient de ridicate de infecție produc simptome recunoscute, virusurile de la albine, în general, persistă în mod natural în populațiile de albine la un nivel scazut, fara a provoca simptome evidente. Prognosticul formelor ușoare de ascosferoză depistate la timp, este favorabil dacă se aplică măsuri sanitare veterinare specifice și tratament eficient.

Prin cutie se înţelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar şi pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producţie.

Prin cutie se înţelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar şi pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producţie. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei C. Raţionalizarea transhumanţei D.

Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei C. Raţionalizarea transhumanţei D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune E. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă CAPITOLUL III: Beneficiarii Programului Beneficiarii Programului sunt: a apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

Formele asociative apicole legal constituite, pentru acţiunea: A Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori 2. Apicultorii, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Viteza de cameră de cameră datând din londra înregistrare în sistemul informatic se va genera codul unic de identificare, care se va comunica în scris solicitantului.

Boli albine

Totodată, în momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare solicitanţii au obligaţia să prezinte documentul de identificare financiară care trebuie să conţină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României.

Exerciţiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către solicitanţi în cursul anului apicol. Plăţile se efectuează în lei, la ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană BCE înainte de data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutoarelor.

Constantinescu", denumită în continuare ANZ, este autoritatea competentă pentru activitatea de înregistrare a stupilor şi stupinelor, prin implementarea sistemului unitar de identificare şi prin recunoaşterea materialului biologic apicol produs pentru comercializare numai din stupinele de elită şi stupinele de multiplicare autorizate.

Săptămâna tratamentelor la albine.

Condiţia se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDRiar lista cheltuielilor stabilită de apicultor prin planul de afaceri depus la PNDR devine neeligibilă prin Program pentru respectivul solicitant. Restricţia de mai sus nu se dating nfld solicitanţilor care accesează sM6. Pentru sM 4.

Listă firme Albina

Forma asociativă apicolă să fie legal constituită şi să funcţioneze, conform legislaţiei naţionale în vigoare la data depunerii cererii de intenţie; 2. Forma asociativă apicolă trebuie să deţină minimum 30 de membri, la data depunerii cererii site-ul unic de dating de albine intenţie şi să fie împuternicită de membrii acesteia pentru reprezentare şi pentru solicitarea sprijinului financiar; 3.

dating eflc grimsby dating site

Apicultorii, membrii ai formei asociative apicole trebuie să aibă stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. Consultanţă în apicultură 1 Condiţii de eligibilitate specifice: 1.

Caz bizar, unic în lume: cum şi-au făcut albinele ”stupul” în ochiul unei femei

Promovarea apiculturii şi a produselor apicole 1 Cheltuieli eligibile: - preţul fără TVA pentru cheltuieli cu organizarea de târguri, expoziţii, conferinţe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii şi a produselor apicole, publicitate, zile de degustare. Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură 1 Condiţii de eligibilitate specifice: 1.

flamingo dating numele profilului unui site bun dating

Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură, cu un furnizor de formare profesională în domeniul apicol, autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conform legislaţiei în domeniu; 2. Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali site-ul unic de dating de albine Condiţii de site-ul unic de dating de albine specifice: 1.

Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii 1 Condiţii de eligibilitate specifice: 1.

Albina – membru de familie

Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral 1 Condiţii de eligibilitate specifice: 1. Achiziţionarea de accesorii apicole 1 Condiţii de eligibilitate specifice: 1. Achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente de protecţie 1 Condiţii de eligibilitate specifice: 1.

datând în secolul 21 la evenimente de date la viteză

Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral 1 Condiţii de eligibilitate specifice: 1.