Sari la conținut

Dacă se are în vedere însă o strângere deosebită, atunci nu este una dintre cele trei strângeri normale ca adunare. Astfel, musulmanii își asumă responsabilitatea pentru siguranța dușmanilor lor și se asigură că se deplasează în siguranță pe teritoriul lor! Cel care vorbeşte să folosească mintea în aceeaşi măsură ca şi cel care ascultă. Desigur că nu Adunarea ca atare slujeşte şi învaţă; aceasta o fac darurile. Aproape că am putea mulţumi pentru faptul că acest abuz s-a făcut deja atât de devreme, căci prin aceasta avem până astăzi învăţăturile apostolului Pavel, prin care el a îndreptat purtarea greşită a credincioşilor de odinioară.

Christian Briem Hristosul slăvit în cer este izvorul pentru orice binecuvântare a Adunării pe pământ, pentru că El a dat daruri oamenilor, aşa cum am văzut în capitolul dinainte. Activitatea, respectiv exercitarea acestor daruri este slujire. Cum trebuie făcută această slujire în strângerile credincioşilor, ne va preocupa în acest capitol. Slujire în două sensuri Faptul că Adunarea este Trupul lui Hristos pe pământ şi Hristos, Omul slăvit, este Capul din cer atrage după sine, în ce priveşte slujirea, două consecinţe.

Una este în legătură cu Dumnezeu, cealaltă cu Hristos. Voia lui Dumnezeu este ca acest Trup să facă cunoscut pe pământ slava pe care o are Capul, sus.

Versuri biblice pe subiect: Divorț -> Păcatele

Aceasta este latura mai generală, responsabilă, în care Adunarea ne este prezentată ca instrument al slavei şi al puterii lui Dumnezeu în lume. Desigur că nu Adunarea ca atare slujeşte şi învaţă; aceasta o fac darurile. Ne vom ocupa cu aceasta la sfârşitul capitolului.

Christian Briem Hristosul slăvit în cer este izvorul pentru orice binecuvântare a Adunării pe pământ, pentru că El a dat daruri oamenilor, aşa cum am văzut în capitolul dinainte.

Şi nu mai mică este intenţia pentru care Dumnezeu a lăsat Adunarea pe pământ. El acţionează în ea, ca întreg, în faţa lumii. Nu ar trebui să uităm această latură când vorbim despre slujire. Dar pentru că Adunarea este Trupul lui Hristos, ea este obiectul iubirii şi al purtării Sale de grijă. El a iubit-o şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru ea, iar astăzi nu o iubeşte mai puţin. Binecuvântat gând! În fiecare clipă a timpului de faţă, Hristos Se ocupă cu dragoste de Trupul Său, de Mireasa Sa, pentru a da Adunării Sale iubite tot ce are nevoie în această lume.

El o hrăneşte şi o îngrijeşte.

Profeţia, un semn pentru cei credincioşi? (1 Cor. 14:22)

Poate da greş vreodată această minunată lucrare a lui Hristos pentru ea? Să avem în vedere pe parcursul cercetărilor noastre următoare, din acest capitol, acest ţel al inimii lui Hristos pentru ai Săi!

Căci ceea ce nu serveşte acestui ţel nu este cu adevărat slujire. Slujirea Cuvântului - aceasta este în adevăr lucrul prin care se slujeşte oamenilor. Cuvântul slujeşte! Pentru aceasta Domnul Îşi foloseşte slujitorii, foloseşte daruri, desigur.

Dar slujirea adevărată se face prin Cuvânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Numai prin propovăduirea Cuvântului într-o formă sau alta, Cuvântul lui Dumnezeu poate propăşi pe pământ, în diferitele sale domenii.

Archived Entry

Singur Cuvântul este acela prin care creşte numărul alor Săi şi prin care poporul Său este zidit. De acest Cuvânt trebuie să se folosească slujitorii Domnului, evanghelişti, păstori sau învăţători, dacă vor ca lucrarea lor să se bucure de aprobarea Domnului şi să fie însoţită de binecuvântare.

Timotei Nu tratate teologice, nu dezbateri teoretice, nu jocuri de cuvinte sau fabule inteligente, nu povestiri interesante, nu experienţe şi trăiri proprii duc la ţelul lui Dumnezeu, la viaţă.

Numai Cuvântul lui Dumnezeu, în puterea Duhului, poate face acest lucru! De ar fi conştienţi de aceasta toţi slujitorii Domnului! De la cine am putea învăţa mai bine ce este slujirea, decât de la Domnul şi Învăţătorul nostru, Domnul Isus? Este adevărat că nu toată sămânţa a răsărit sau a adus la fel de mult rod. Aceasta nu a depins însă nici de semănător, nici de sămânţă, ci de solul inimii care era răspunzător de aceasta. Totul a fost deci desăvârşit.

Şi totuşi versetul despre întâlnirea unui necredincios a fost diferit, s-ar putea spune chiar dezamăgitor. Nu se află în aceasta o profundă mângâiere pentru fiecare slujitor sincer al Domnului din ziua de azi? El este răspunzător numai de semănat; el trebuie doar să fie atent ca ceea ce seamănă să fie cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu.

Corinteni Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător şi mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri. Judecă cuvântul grecesc înseamnă face capabili să judece gândurile şi intenţiile inimii şi nici o făptură nu este ascunsă de El Evrei Este sabia Duhului Efeseni ; este ca un focul şi ca un ciocan care sfărâmă stâncile Ieremia El este candelă şi lumină Psalm care poate să lumineze în cea mai întunecată inimă 2.

Corinteni şi să arate drumul credinciosului.

versetul despre întâlnirea unui necredincios

El este o oglindă în care ne putem recunoaşte singuri Iacov Corinteni ; Evrei El este mai dulce decât mierea Psalm ; şi mai preţios decât aurul Psalm ; El este ca ploaia şi ca zăpada care coboară din cer şi care nu se întorc acolo fără să fi udat versetul despre întâlnirea unui necredincios şi să-l fi făcut să rodească Isaia El este sămânţa, care nu putrezeşte, a naşterii din nou, Cuvântul lui Dumnezeu, idealist datând un realist este viu şi care rămâne în veac 1.

Petru Da, Cuvântul nu se întoarce la Dumnezeu fără rod: El aduce rezultate, face ce Îi place Lui, şi îndeplineşte acele rosturi pentru care a fost trimis de El citeşte în Isaia Simon, vrăjitorul, prin Evanghelia pe care Filip a vestit-o în Samaria, a trecut în mod exterior de cealaltă parte Faptele Apostolilor 8.

Şi printre neamuri, rezultatele vestirii Cuvântului au fost aceleaşi. Tesaloniceni Cuvântul şi-a făcut simţită influenţa chiar şi versetul despre întâlnirea unui necredincios casa împăratului Nero citeşte în Filipeni Acest lucru este cu atât mai demn de reţinut cu cât Pavel însuşi nu a ajuns la Colose.

versetul despre întâlnirea unui necredincios

Cuvântul adevărului a fost vestit acolo de către alţii. Nici adunarea din Roma nu a luat naştere prin lucrarea apostolului neamurilor. Acestea au fost câteva dintre rezultatele multiple ale propovăduirii Cuvântului, aşa cum le prezintă Noul Testament. Care era însă conţinutul acestei propovăduiri?

versetul despre întâlnirea unui necredincios

Domnul Hristos. Moartea şi învierea Sa reprezintă o parte importantă în vestirea apostolilor Faptele Apostolilor ; ; 1. Şi pentru că Evanghelia reprezintă căile minunate ale lui Dumnezeu, în har, cu oamenii, ea este numită şi Evanghelia harului lui Dumnezeu citeşte în Faptele Apostolilor Orientalii au auzit-o la fel ca europenii şi au crezut.

Pavel nu şi-a adaptat ascultătorilor vestirea, căci Hristosul răstignit, pe care L-a vestit el, le-a fost şi celor chemaţi dintre iudei şi dintre păgâni puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu 1. Cât de multă încredere a avut Pavel în puterea şi în precizia Cuvântului divin, care se potrivea tuturor popoarelor, tuturor claselor şi tuturor stărilor oamenilor! Facem şi noi la fel? Dar slujirea Cuvântului se exercită prin diferite daruri: prin evanghelişti, păstori şi învăţători. Deci ea nu constă numai în predică sau vestire.

Despre Filip, evanghelistul, auzim numai că predica şi vestea Faptele Apostolilor12, 35, Despre Barnaba şi despre Iuda Şi Sila ni se spune că ei au îndemnat şi au, înviorat pe cei credincioşi Faptele Apostolilor ; şi încă Această slujire se face personal versetul despre întâlnirea unui necredincios în public, şi cât este de importantă! O altă importantă activitate a fraţilor înzestraţi în acest sens este învăţarea din Cuvântul lui Dumnezeu.

Barnaba l-a vizitat pe Saul, a cărui capacitate de a învăţa o cunoştea în mod evident, şi l-a adus în Antiohia. În capitolul 15 îi găsim pe cei doi bărbaţi din nou în Antiohia şi din nou auzim că: învăţau şi vesteau Cuvântul Domnului cu mulţi alţii versetul Apostolul Pavel s-a învrednicit întotdeauna să făcă acest lucru Faptele Apostolilor Astfel fiecare slujitor al Domnului a participat, în felul său, la vestirea Cuvântului, pentru a face să înainteze lucrarea Domnului în diversele ei părţi.

Este aceasta şi dorinţa noastră lăuntrică, chiar dacă noi înşine nu am avea aptitudini pentru o asemenea slujbă? Pe ce s-a bazat apostolul, pe ce s-au bazat ceilalţi colaboratori în slujba lor, nu era altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem nevoie de altceva!

versetul despre întâlnirea unui necredincios

Altceva nu ne mai trebuie nici nouă. Să rămânem la aceasta!

Oamenii cu un IQ ridicat nu cred in Dumnezeu - Hotnews Mobile

Sfântul Dating lustig este cel mai sigur lucru din universul lui Dumnezeu. După ce am văzut Cuvântul lui Dumnezeu în menirea sa, în caracterul său, în efectul său, în conţinutul său, în invariabilitatea sa şi în diversele sale întrebuinţări, aş reveni asupra unui verset din Faptele Apostolilor 6verset pe care l-am versetul despre întâlnirea unui necredincios la început.

Apostolul Petru a versetul despre întâlnirea unui necredincios înainte de propovăduirea Cuvântului şi un alt element - rugăciunea.

Nu numeşte întâi propovăduirea Cuvântului, ci pe primul loc el pune stăruinţa în rugăciune. Nu există propovăduire încununată de succes, dacă nu este mai întâi rugăciune stăruitoare.

Rugăciunea este expresia dependenţei sufletului de Dumnezeu, şi aceasta este necesară pentru a înţelege corect slujirea English girl datând tipul american, pentru a nu prezenta doar Sfânta Scriptură, ci pentru a avea cuvântul potrivit la momentul potrivit!

Dumnezeu singur cunoaşte inima, starea şi nevoile sfinţilor, iar dacă slujirea este de la Duhul Sfânt, atunci vor fi cuvintele lui Dumnezeu 1.

Dar pentru aceasta este nevoie întâi de rugăciune pentru a cere orice ajutor şi orice călăuzire de sus. În ce priveşte ordinea rugăciune - vestirea Cuvântului, putem observa următoarele: când Dating lustig vorbeşte de împărţirea Cuvântului, atunci pune rugăciunea pe primul loc.

Acest caz îl avem aici. Dacă este vorba însă de primirea de binecuvântări, atunci pune vestirea înaintea rugăciunii.

„Sfințeste-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este Adevărul” — Ioan 17:17

Căci omul trebuie să obţină binecuvântarea de la Dumnezeu prin vestirea Cuvântului, înainte de a putea vorbi despre aceasta în rugăciune cu Dumnezeu.

O comparaţie între Luca şi Luca arată această ordine: întâi Domnul vorbeşte de partea bună a Mariei, care consta în aceea că ea asculta Cuvântul la picioarele Sale, şi apoi El dă învăţături despre rugăciune. Această ordine o găsim şi în Faptele Apostolilor precum şi versetul despre întâlnirea unui necredincios Efeseni Imaginea Mariei din Betania, aşa cum ea s-a aşezat la picioarele Domnului şi a ascultat cuvintele Versetul despre întâlnirea unui necredincios, este o minunată descriere a ceea ce facem noi atunci când ne întâlnim pentru a asculta cuvinte din gura Domnului.

versetul despre întâlnirea unui necredincios

Pînă acum ne-am ocupat de principii dumnezeieşti în privinţa vestirii, principii care au o importanţă generală şi nu sunt numai pentru strângerea adunării pentru zidire. Dar neapărat ele trebuie aplicate şi în acest domeniu.

  1. Acolo Eu sunt în mijlocul lor - Strângerea laolaltă pentru zidire | primariamalini.ro
  2. Dumnezeu credincios, popor necredincios – 5 noiembrie | Școala duminicală
  3. Dating comedy se ridică
  4. Matei - Marcu RMNN - Cuvântarea de pe munte. Fericirile - Bible Gateway
  5. Memorarea Scripturii | Cru Moldova
  6. Dating on-line metafore
  7. Sfaturi de dating din filipine