Sari la conținut

Tratatele internaţionale În cazul în care tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte reguli decît cele prevăzute de legislaţia privind armele se aplică regulile tratatului internaţional. Transportul armelor Persoanele fizice şi juridice pot transporta arme şi muniţii aferente numai în baza autorizaţiei eliberate de organele teritoriale de poliţie.

proprietarul armei de dating site-ul

Reglementarea juridică a controlului asupra armelor ţine de competenţa Parlamentului. Articolul Competenţa Guvernului De competenţa Guvernului în domeniul controlului asupra armelor ţin: a elaborarea concepţiei de fabricare a armelor la întreprinderile de stat specializate; b organizarea fabricării, achiziţionării şi vînzării armelor; c achiziţionarea armelor din alte ţări; d vînzarea armelor proprietate de stat către alte ţări sau persoane juridice străine; e stabilirea modului de deţinere şi folosire a armelor proprietate de stat, adoptarea de hotărîri în problema transmiterii acestor arme organelor de stat în posesiune şi folosinţă; f stablireas modului de ţinere a Cadastrului de stat al armelor şi a Registrului de stat al armelor; g întocmirea listei cu tipurile de arme şi muniţiile aferente pasibile de vînzare persoanelor fizice şi juridice; h alte funcţiuni, în limitele competenţei lui.

Competenţa organelor teritoriale de poliţie De competenţa organelor teritoriale de poliţie în domeniul controluluui asupra armelor ţin: a eliberarea autorizaţiilor de achiziţionare, de deţinere, de port şi transport al armelor excepţie făcînd armele cu ţeavă ghintuită proprietate privată a persoanelor fizice ; b înregistrarea armelor proprietate a persoanelor fizice şi juridice excepţie făcînd armele cu ţeavă ghintuită proprietate privată a persoanelor fizice ; c asigurarea evidenţei armelor din raza lor de acţiune; d eliberearea autorizaţiilor de inaugurare a sălilor de tir, poligoanelor de tragere, standurilor de tir şi de vînătoare; e controlul asupra respectării regulilor de fabricare, achiziţionare deţinere, port, transport şi folosire a armelor; f retragerea autorizaţiei de deţinere a armelor şi confiscarea lor în cazurile prevăzute de prezenta lege.

Producţia şi reparaţia de arme 1 Producţia de arme şi muniţii cu excepţia cartuşelor pentru armele de vînătoare este monopol de stat şi se efectuează în modul stabilit de Guvern.

Reglementarea juridică a controlului asupra armelor ţine de competenţa Parlamentului. Articolul Competenţa Guvernului De competenţa Guvernului în domeniul controlului asupra armelor ţin: a elaborarea concepţiei de fabricare a armelor la întreprinderile de stat specializate; b organizarea fabricării, achiziţionării şi vînzării armelor; c achiziţionarea armelor din alte ţări; d vînzarea armelor proprietate de stat către alte ţări sau persoane juridice străine; e stabilirea modului de deţinere şi folosire a armelor proprietate de stat, adoptarea de hotărîri în problema transmiterii acestor arme organelor de stat în posesiune şi folosinţă; f stablireas modului de ţinere a Cadastrului de stat al armelor şi a Dating bars londra de stat al armelor; g întocmirea listei proprietarul armei de dating site-ul tipurile de arme şi muniţiile aferente pasibile de vînzare persoanelor fizice şi juridice; h alte funcţiuni, în limitele competenţei lui. Competenţa organelor teritoriale de poliţie De competenţa organelor teritoriale de poliţie în domeniul controluluui asupra armelor ţin: a eliberarea autorizaţiilor de achiziţionare, de deţinere, de port şi transport al armelor excepţie făcînd armele cu ţeavă ghintuită proprietate privată a persoanelor fizice ; b înregistrarea armelor proprietate a persoanelor fizice şi juridice excepţie făcînd armele cu ţeavă ghintuită proprietate privată a persoanelor fizice ; c asigurarea evidenţei armelor din raza lor de acţiune; d eliberearea autorizaţiilor de inaugurare a sălilor de tir, poligoanelor de tragere, standurilor de tir şi de vînătoare; e controlul asupra respectării regulilor de fabricare, achiziţionare deţinere, port, transport şi folosire a armelor; f retragerea autorizaţiei de deţinere a armelor şi confiscarea lor în cazurile prevăzute de prezenta lege.

Drepturile şi obligaţiile producătorilor de arme 1 Producătorii de arme au dreptul: a să producă arme în modul stabilit de Guvern; b să elaboreze tipuri de arme şi să pună la încercare armele fabricate, în modul stabilit; c să vîndă armele şi să obţină venit din comercializarea lor.

Comerţul cu arme 1 Comerţul, inclusiv pe bază de comision, cu arme de foc individuale, cu mijloace speciale, cu arme de serviciu, de instrucţie, sportive, precum şi cu muniţiile la ele, se efectuează prin magazinele de stat specializate, pe bază de licenţă eliberată de Camera de Licenţiere. Drepturile şi obligaţiile vînzătorilor de arme şi de muniţii la ele 1 Vînzătorul de arme şi de muniţii la ele are dreptul: a să închieie cu producătorii contracte de livrare a armelor şi muniţiilor proprietarul armei de dating site-ul b să exprime producătorului pretenţii pentru livrarea întîrziată a armelor şi muniţiilor aferente sau pentru livrarea de arme deteriorate; c să primească venituri de la activitatea de meditaţie.

proprietarul armei de dating site-ul

Conducătorii unor astfel de persoane juridice sînt obligaţi să respecte prevederile art. Înstrăinarea armelor care aparţin persoanelor fizice cu titlu de proprietate privată 1 Persoana fizică poate dărui sau transmite-arma cu titlu de proprietate, ca schimb, numai persoanei autorizate de organul de poliţie să achiziţioneze arme.

ŞTIRILE ZILEI

Aceasta din urmă este obligat să îndeplinească prevederile art. Eliberearea către persoanele fizice a autorizaţiei de achiziţionare a armelor 1 Persoana fizică ce doreşte să achiziţioneze arme cu titlu de proprietate privată se adresează organului de poliţie la domiciliu, care în decursul a 2 luni, decide asupra eliberării autorizaţiei de achiziţionare a armelor leadnworth ks dating muniţiilor aferente.

Conform Benelli Warranties, noua dvs. În plus dacă arma dvs.

Datele referitoare la achiziţionarea armelor de foc sînt transmise în 24 de ore Ministerului Afacerilor Interne pentru a fi înscrise în Registrul de Stat al armelor. Eliberarea către persoanele juridice a autorizaţiei de achiziţionare a armelor Persoanele juridice care doresc să achiziţioneze arme, prevăzute în art. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor de arme 1 Proprietarii de arme au dreptul: proprietarul armei de dating site-ul să aplice arma în conformitate cu art, 37 şi Drepturile şi obligaţiile posesorilor şi beneficiarilor de arme 1 Posesorii şi beneficiarii de arme au dreptul: a să deţină şi să poarte arme în condiţiile de acordare a acestora; b să aplice armele numai în proprietarul armei de dating site-ul şi în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Matching

Eliberarea autorizaţiei de deţinere şi portarmă 1 Proprietarul, posesorul sau beneficiarul de arme sînt obligaţi ca în decursul a 5 zile de la achiziţionarea şi primirea armelor, să se adreseze organului teritorial de poliţie pentru a le înregistra şi a obţine autorizaţie proprietarul armei de dating site-ul deţinere şi portarmă, creînd în prealabil condiţiile respective. Deţinerea de arme Persoanele fizice şi juridice care achiziţionează arme şi muniţii aferente cu titlu de proprietate ori care le-au primit în posesiune sau folosinţă sînt obligate să asigure integritatea şi să nu permită transmiterea lor unor alte persoane fizice sau juridice.

  1. Datând căsuța poștală
  2. Cum de a evita datând în pierdere
  3. Marți, la Parlamentul European a avut loc o audiere în care eurodeputații din comisia pentru piața internă au dezbătut propunerile Comisiei Europene despre controlul achiziționării și al deținerii de arme în Europa.
  4. Молодой криптограф загнал себя в угол, а от противника, загнанного в угол, можно ожидать чего угодно: он действует отчаянно и непредсказуемо.
  5. Вид был такой, будто он не переставая рыдал несколько дней подряд.
  6.  Почему? - рассердился Беккер.
  7. Мысль Сьюзан показалась ему достойной внимания.
  8. Ей казалось, что она слышит его голос, зовущий ее, заставляющий спасаться бегством, но куда ей бежать.

Portarma Proprietarul, posesorul sau beneficiarul de arme la portarmă sînt obligaţi să aibă asupra lor autorizaţie tip, eliberată de organul teritorial de poliţie.

Transmiterea armelor către alte persoane este interzisă.

Acest site foloseste cookie-uri

Transportul armelor Persoanele fizice şi juridice pot transporta arme şi muniţii aferente numai în baza autorizaţiei eliberate de organele teritoriale de poliţie. Folosirea armelor Proprietarii, posesorii şi beneficiarii de arme organice, de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie de panopliede autoapărare sînt obligaţi să se folosească în conformitate cu destinaţia lor specială.

Se interzice aflarea indiferent de scop şi timp pe terenurile de vînătoare a deţinătorilor de arme de foc cu excepţia armelor cu ţeavă scurtă de autoapărareavînd asupra lor astfel de arme, care nu sînt membri ai Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova. Atragerea proprietarilor de arme la menţinerea ordinii publice La solicitarea organelor afacerilor interne, persoanele fizice care deţin arme cu titlu de proprietate privată pot partiipa benevol la menţinerea ordinii publice şi la asigurarea integrităţii bunurilor cetăţenilor.

proprietarul armei de dating site-ul

În astfel de cazuri, armele se aplică în conformitate cu Legea cu privire la poliţie. Condiţiile şi limitele aplicării armelor de foc şi a armelor de autoapărare 1 Proprietarii, proprietarul armei de dating site-ul şi beneficiarii de arme de foc şi de arme de autoapărare au dreptul să le aplice în cazurile şi în modul prevăzut de prezenta lege. Aplicarea armei de foc 1 Arma de foc este aplicată ca măsură extremă de persoanele care au autorizaţie de deţinere şi portarmă în următoarele cazuri: a pentru autoapărare şi apărarea cetăţenilor contra unor atacuri ce constituie un pericol real pentru viaţa sau sănătate, precum şi pentru prevenirea capturării prin violenţă a armelor de foc; b pentru respinjerea unui atac în grup sau unui atac armat asupra unor obiecte şi încăperi, aflate sub pază, care aparţin persoanelor fizice şi juridice; c pentru respingerea tentativei de pătrundere forţată în locuinţe şi încăperi auxiliare, ce ar pune în pericol viaţa şi sănătatea persoanelor proprietarul armei de dating site-ul se află în ele; d pentru reţinerea persoanei care opune rezistenţă armată ori care este suprinsă în flagrant delicit de infracţiune gravă şi care încearcă să fugă de la locul crimei.

Account Options

Aplicarea armelor de autoapărare Arma de autoapărare este aplicată ca o măsură extremă pentru respingerea unui atac asupra proprietarului, posesorului, beneficiarului de arme sau asupra altor cetăţeni. Acţiunile de după aplicarea armei În caz de rănire sau de deces al cetăcenilor, survenite în urma aplicării armei de foc sau a armei de autoapărare, persoana proprietarul armei de dating site-ul a aplicat arma este obligată: a să asigure acordarea de asistenţă medicală urgentă victimelor, transportul lor într-o unitate medico-sanitară; b să comunice imediat despre cele întîmplate celui mai apropiat organ de poliţie; c să asigure intangibilitatea locului de incident, să organizeze paza lui pînă la sosirea reprezentanţilor organelor de drept şi să-i informeze asupra celor întîmplate; d să menţină arma în starea în care se află după aplicare.

Apărarea şi limitarea drepturilor producătorilor, vânzătorilor, proprietarilor, posesorilor şi beneficiarilor de arme 1 Apărarea drepturilor producătorilor, vănzătorilor, proprietarilor posesorilor şi beneficiarilor de arme este exercitată în conformitate cu Constituţia şi cu legislaţia în vigoare.

Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind controlul asupra armelor 1 Persoanele oficiale şi cetăţenii poartă răspundere administrativă sau penală, în modul stabilit, pentru încălcarea legislaţiei privind modul de fabricare, vânzare, deţinere, port, transport, folosirea şi aplicarea a armelor.

Avertizări

Ridicarea armelor de la persoanele fizice şi comercializarea lor 1 Armele şi muniţiile aferente care aparţin persoanelor fizice cu titlu de proprietate privată sînt ridicate de organele de poliţie, după anularea autorizaţiei de deţinere şi portarmă, în cazurile stabilite: a în art.

La expirarea termenului indicat, armele şi muniţiile aferente sînt ridicate cu titlu gratuit.

Acasă Software-Ul Cum să știți data fabricării unei arme de foc Winchester Winche ter e te de departe cea mai cuno cută marcă de arme. Cu toate ace tea, deținerea oricărei arme implică o p Conţinut Avertizări Winchester este de departe cea mai cunoscută marcă de arme. Cu toate acestea, deținerea oricărei arme implică o parte din poveste.

Ridicarea de la persoanele juridice a armelor şi comercializarea lor 1 Ridicarea de la persoanele juridice a armelor şi a muniţiilor aferente, comercializarea lor în comision sînt efectuate de organele de poliţie, după anularea autorizaţiei de deţinere şi portarmă, în cazurile stabilite de prezenta lege. Introducerea pe şi scoaterea de pe teritoriul republicii a armelor Modul de introducere pe şi de scoatere de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor se stabileşte în acordurile interguvernamentale.

Supravegherea respectării legislaţiei privind controlul asupra armelor individuale Supravegherea respectării legislaţiei privind controlul asupra armelor individuale este executată de Procurorul Republicii Moldova şi de procurorii subordonaţi lui.

Tratatele internaţionale În cazul în care tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte reguli decît cele prevăzute proprietarul armei de dating site-ul legislaţia privind armele se aplică regulile tratatului internaţional.