Sari la conținut

Viteza traficului de date disponibilă în mod normal diferă de viteza maximă permisă pentru fiecare tip de tehnologie şi este determinată de următorii factori: pachetul de acces la internet ales de client, echipamentul terminal utilizat de client, poziţia clientului în aria de acoperire a celulei şi volumul traficului într-o anumită celulă de comunicaţii radio dat de număr variabil de utilizatori finali activi, condiţii meteorologice, caracteristici geografice etc. Viteza minima de transfer al datelor reprezinta cea mai mică rata de transmitere a datelor pe care un utilizator final o poate experimenta in accesarea serviciului, potrivit prevederilor contractului sau ale conditiilor generale, dupa caz. Prevederile de mai sus nu limitează dreptul Vodafone de a aplica măsuri rezonabile de gestionare a traficului.

Regulamente oficiale I. Calitatea serviciilor Traficul în reţeaua Vodafone este monitorizat zilnic, la nivel orar, pe toate nodurile importante procedura de dating de viteză reţea, respectiv circuitele de interconectare ale acestora, în baza standardelor de calitate stabilite pentru fiecare serviciu în parte.

procedura de dating de viteză

Potrivit licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, Vodafone asigură următoarele standarde de calitate pentru serviciile de voce şi date: I. Viteza traficului de date disponibilă în mod normal diferă de procedura de dating de viteză maximă permisă pentru fiecare tip de tehnologie şi este determinată de următorii factori: pachetul de acces la internet ales de client, echipamentul terminal utilizat de client, poziţia clientului în aria de acoperire a celulei şi volumul traficului într-o anumită celulă de comunicaţii radio dat de număr variabil de utilizatori finali activi, condiţii meteorologice, caracteristici geografice etc.

Termenul de remediere a deranjamentelor pentru serviciile de date şi voce în spaţiu deschis outdoor este de cel mult 24 de ore de la data primirii reclamaţiei cu excepţia situaţiilor care nu sunt sub controlul Vodafone, dar nelimitat la: Probleme de alimentare cu energie a site-urilor datorate avariilor în reţelele furnizorilor de energie; Probleme privind accesul la site-uri, cum ar fi restricţiile impuse de proprietarii locaţiilor unde sunt amplasate echipamentele de comunicaţii sau probleme cauzate de condiţiile meteorologice.

Gestionarea traficului Procedura de gestionare a traficului Prin intermediul serviciilor de date Vodafone, clienţii au dreptul de a accesa şi distribui informaţii şi conţinut, de a utiliza aplicaţii şi servicii compatibile cu terminalele utilizate de aceştia.

Prevederile de mai sus nu limitează dreptul Vodafone de a aplica măsuri rezonabile de gestionare a traficului. Acestea reprezintă o serie de proceduri tehnice întreprinse pentru a gestiona traficul în reţea şi pentru a îmbunătăţi experienţă utilizatorului final. Obiectivul gestionării rezonabile procedura de dating de viteză traficului contribuie la o utilizare eficientă a resurselor reţelei Vodafone, precum şi la o optimizare a calităţii globale de transmitere a datelor care să răspundă cu cerinţele de calitate tehnică.

procedura de dating de viteză

Măsurile rezonabile de gestionare a traficului sunt nediscriminatorii şi proporţionale şi nu se bazează pe consideraţii de ordin comercial. Orice diferenţiere în aplicarea măsurilor de gestionare a traficului se bazează pe cerinţe obiective de ordin tehnic de exemplu, timpul de latenţă, variaţia întârzierii de transfer a pachetelor de date, pierderea pachetelor de date şi lărgimea de bandă.

Ca măsură rezonabilă, Vodafone are dreptul, de asemenea, de a aplica tehnici de compresie a datelor care reduc dimensiunea unui fişier de date fără vreo modificare a conţinutului ceea ce permite o utilizare mai eficientă a resurselor limitate şi este în interesul clienţilor acela de a reduce volumul de date, de a spori viteza şi de a îmbunătăţi experienţa de utilizare a conţinuturilor, a aplicaţiilor sau a serviciilor de date.

Gestionarea rezonabilă a traficului nu implică tehnici care să monitorizeze conţinutul specific al traficului de date.

procedura de dating de viteză

Efectele gestionării traficului Măsurile de gestionare a traficului întreprinse de Vodafone sunt aplicate proporţional cu situaţia care le-a generat şi pot duce la: blocarea anumitor conţinuturi, aplicaţii sau servicii de exemplu, declarate ilicite, furnizate de terţi neautorizaţi pentru a desfăşura anumite activităţi etc.

Ţinând cont de limitările tehnologice existente, serviciile de voce accesate simultan cu cele de acces la internet pot afecta calitatea serviciilor de acces la internet inclusiv prin întreruperea sesiunii de date.

Viteza maxima de transfer al datelor reprezinta rata de transmitere a datelor pe care un utilizator final o poate experimenta cel putin o data intr-un interval de timp definit. Viteza de transfer al datelor disponibila in mod normal reprezinta rata de transmitere a datelor pe care un utilizator final o poate experimenta in cea mai mare parte a timpului de accesare a serviciului, pe o perioada de timp definita.