Sari la conținut

În cazul ideal, pacienţii ajung să cunoască toate informaţiile medicale relevante pentru boală şi procedurile terapeutice posibile, dintre care să selecteze pe cea care se suprapune cel mai bine pe valorilor sale. Acestea sunt principiile de bază pe care trebuie să le urmeze un medic în conformitate cu acest model. O comisie publică special creată a întocmit un dosar pentru fiecare dintre pacienți sex, vârstă, statut social etc. Acest lucru este demonstrat de numeroase imagini cu mâini, picioare, urechi și alte părți ale corpului care au fost vindecate în acest templu, găsite în timpul săpăturilor templelor, împreună cu instrumente chirurgicale.

Această etică medicală învățată de practicieni este direcționată pe utilizarea acestor principii, cadrul legal și consecințele aplicării principiilor de etică.

medicul de etică datând pacient stuttering și dating online

Luarea deciziilor în țările cu astfel de culturi se bazează preferențial pe responsabilitatea socială, pe solidaritate, egalitarism asupra familie ca sistem integru. În astfel de țări decizia este mai curând luată de comunitate, care are obligația de a se îngriji de cei bolnavi, ea se simte responsabilă, nu numai material, dar și spiritual, și de armonia socială sau de consensul comunitar în luarea deciziei. Începând cu anii 70, bioetica devine disciplina pilot a eticii aplicate și începe să se organizeze instituțional plecând de data aceasta nu de la nevoile filozofilor, dar ale practicii medicale și cercetării științifice.

Este pe larg acceptat, că marile teorii etice nu sunt instrumente universale adecvate pentru a face educația morală a lucrătorilor medicali. Ea descrie filozofia morală și politică corelată cu sănătatea publică și dimensiunile etice ale celor mai importante activități medicul de etică datând pacient acestui domeniu.

În etica sănătății publice sunt medicul de etică datând pacient câteva teorii de bază: teoria consecințialistă, teoria utilitarismului, teoria non — consecintialistă, principialismul, etica virtuției și altele, care servesc ca principii în luarea deciziilor.

Consecențalismul este o teorie majoră care constată că valoarea morală a unei acțiuni poate fi determinată și înțeleasă doar cu referință la consecințe, pe când acțiunea poate să denote un act, un motiv, medicul de etică datând pacient politică, un regulament, o lege, o intervenție din domeniul sănătății publice etc.

Altfel, valoarea morală a acțiunii nu are criterii de a fi etichetată ca fiind corectă sau incorectă, acceptată, obligatorie sau absolut indispensabilă, buna sau rea. Acest concept rămâne fără rațiune dacă nu se face clară utilitatea imediată și rezultatul ulterior al acțiunii Teoria utilitarismului.

Utilitaristul, reiese de aici, va selecta ultima variantă; astfel, utilitarismul, pe lângă alte caracteristici, constituie o teorie imparțială sau impersonală. A cui bunăstare este mai importantă? Utilitaristul va răspunde — a fiecăruia în parte. Aici imparțialitatea este o caracteristică atractivă, fiecare persoană trebuie să beneficieze de aceiași considerațiune.

Cazul Tarasoff. Încălcarea confidenţialităţii

Conform teoriei utilitariste, sănătatea este un beneficiu; oricare politică de sănătate care produce o valoare în plus este moral justificată, chiar obligatorie. Teoria non — consecințialistă. Există câteva abordări în raționamentul moral, fiecare din care poate implica luarea deciziei în sănătatea publică: deontologia, principialismul, etica virtuală.

medicul de etică datând pacient eureka dating

Aici se vede obligatorie cunoașterea circumstanțelor și contextului pentru a putea aprecia natura și valoarea acțiunii, acestea fiind decizionale pentru a aprecia acțiune ca bună sau rea. De exemplu, persoana care nu accepta transfuzia de sânge din motive religioase, pentru ea nu are importanță riscul, beneficiul sau dauna acțiunii, hotărâtor este faptul că etica sa este 5 deontologică prin principii și datorii și ea nu acceptă această procedură din motivul de credință, astfel, etic impermisibilă pentru ea.

Nu există o corelație obligatorie dintre deontologie și etica religioasă aici este doar un exempludar această abordare deontologică ar putea fi utilizată mai frecvent de către persoanele religioase.

Este important de a ține cont și de filozofia lui Immanuel Kant, cu o viziune mai largă asupra deontologiei. Datoria morală o are doar persoana autonomă, cu capacitatea de ași recunoaște responsabil starea; el susținea că regulile și principiile ar trebui să fie cu aplicare universală și medicul de etică datând pacient fie acceptate maximal de toate persoanele raționale, cu respect față de toate celelalte persoane.

Principiismul este o viziune mai largă decât abordarea deontologică și susține că deciziile etice trebuie strâns corelate cu cei cărora ele se adresează și că ele nu trebuie să se rezume doar constatări de un nivel foarte simplist, de la sine înțeles.

Totodată, dezbaterile morale viteza forumului dating realizate în cadrul celor patru principii fundamentale ale eticii biomedicale: respect față de autonomia persoanei, nedăunarea, benefacerea și justiția.

Principii fundamentale de bioetică medicală Dr Ivan Puiu. - презентация

Aceste patru principii sunt pe larg descrise și bine cunoscute, nu este însă totdeauna clară aplicabilitatea acestora în sănătatea publică. Dimensiunea etică a acestor principii în diferite specialități medicul de etică datând pacient ar trebui să devină mai largă, mai puțin simplistă și constrânsă, și principialismul atrage atenția asupra acestui fapt; mulți autori consideră că etica medica, în special cea aplicativă, rămâne subdezvoltată. Etica virtuții constituie o abordare mai semnificativă decât abordarea utilitaristă și cea deontologică.

Ea vine cu unele elemente și origini de la Aristotel și de la Plato. Integritatea, abordarea holistică medicul de etică datând pacient concepte morale fundamentale; echilibrul și armonia constituie principii morale cheie. Această medicul de etică datând pacient nu susține primordial consecințele, dar pune accentul pe condițiile care ne fac viața și practica mai bune, ce tip medicul de etică datând pacient personalitate tindem să fim, cine sunt persoanele care vor lua decizii importante, etc.

Pentru Aristotel a trăi bine însemna a-și păstra integritatea, abilitatea de coerență și stabilitate în pofida schimbărilor continue ale anturajului și mediului. Etică medicală și medicina de familie Etica medicală este o disciplină cu origine din principiile filozofice. Scopurile eticii medicale sunt foarte largi, dar care este aplicabilitatea acestora în medicină și în medicina dating dentist familie, în special?

Etica medicală se consideră component fundamental, cheie al cunoștințelor pentru o practică medicală bună. În practica medicului de familie se vede ca stric obligatoriu adaptarea cunoștințelor la practica personală, reieșind din realitățile și abordările specifice acestui domeniu medical: o Pacientul ca ființă bio-psiho-socială, în contextul său cultural, familial, comunitar o Diversitatea socială și culturală a pacienților o Implicarea mai multor actori în luarea deciziei o Interacțiunea Mf cu populație vulnerabilă: copil, pacient cu dizabilități intelectuale o Responsabilitatea MF de a soluționa un spectru larg de probleme de sănătate o Responsabilitatea MF de a furniza servicii pe durate lungi de timp aceluiași pacient o Pacienți de diferite vârste o Presiune asupra medicului de familie a tuturor insatisfacțiilor din partea sistemului de sănătate Ținând cont de complexitatea problemelor cu care s e confruntă, deseori medicii de familie recunosc personal necunoașterea suficientă a principiilor eticii medicale și căilor de soluționare a multiplelor dileme etice.

Sarcinile etice și cele legale puse frecvent în fața medicului de familie sunt mult mai mari, comparativ cu cele puse altor specialiști, medicul de familie fiind primul care trebuie să explice și să răspundă la multiplele întrebările din partea pacientului, de unde și dificultățile cu care se confruntă el și, corespunzător, necesitatea vitală a unor instruiri pe potrivă de care ar trebui să beneficieze el în domeniul eticii medicale.

În multe țări există deja curriculum în etica medicală adaptat necesităților medicului de familie. Puține sunt însă sursele de medicul de etică datând pacient în realizarea acestor obiective, inclusiv la nivel internațional. Principiul de autonomie, la middletown dating căruia stă dreptul persoanei de aşi determina liber regulile cărora ea se supune, este de o importanţă primordială şi coexistă cu conceptul legal de competenţă a pacientului.

medicul de etică datând pacient site-ul de dating pentru belleville

Se consideră medicul de etică datând pacient pacientul care este apt de a percepe informaţia necesară, de a o memoriza, evalua şi utiliza în luarea unei decizii şi care poate lua decizii.

Pacientul poate face o alegere liberă, autonomă prin acordarea consimţământului informat, în cazul când această alegere este 1 intenţionată, 2 ne influenţată, 3 luată prin înţelegere raţională.

Cazul Tarasoff. Încălcarea confidenţialităţii

Respectarea autonomiei presupune o condiţie importantă, cea de a informa corect pacientul: fără a-l forţa, a-l manipula etc. Principiul ne dăunării are ca premiză datoria medicului de a nu face rău, de a evita vătămarea pacientului, care este şi unul din principiile jurământului lui Hippocrates, primum non nocere. Principiul binefacerii facerii de bine presupune prevenirea răului şi contribuirea la bunăstarea pacientului. Corelaţii: principiul de paternalism - prerogativa medicul de a hotărî ce este mai bun pentru pacient; privilegiul terapeutic — dreptul medicului de a lua unele decizii fără consimţământ, spre exemplu, în caz de urgenţe majore pentru salvarea vieţii medicul de etică datând pacient spitalizarea forţată a pacientului psihic pentru prevenirea suicidului.

Principiul dreptăţii justiţiei cere personalului medical să trateze fiecare persoana in mod egal, independent de rasa, sexul, starea civila, stare socială, starea economică, convingerea religioasă a pacientului, etc. Luarea unei decizii este de fapt alegerea unei decizii corecte, care ar îmbunătăţi viaţă şi societatea. Una din dilemele de alegere este echilibrarea dintre autonomie şi iubire. Conceptul de autonomie este bazat pe egoism, conceptul de iubire pe altruism. În multe religii, iubirea este considerată mai favorabilă decât egoismul.

Teoretic mulţi oameni consideră iubirea mai bună decât egoismul, dar nu şi în practică.

  • Principii fundamentale bioetice sumar 2.
  • Ea stabileşte idealurile şi aspiraţiile oricărei morale profesionale şi contribuie la formarea omului preocupat în cel mai înalt grad de valorile autentice.
  • Oshun dating site
  • Jurnalism Medical: Etica profesiei de medic: intre ideal si real

El spunea că iubirea este cel mai important principiu al bioeticii. Autonomia este dreptul unei persoane la autodeterminare, la independenţă şi libertate.

Hipocrate și problema eticii medicale. Etică medicală și deontologie. Setul de cărți ale lui Hipocrate secolele V-IV î. Se crede că jurământul hipocratic, miezul sistemului său etic, se întoarce la etica ascetică a lui Pitagora, care a trăit cu aproximativ de ani mai devreme decât Hipocrat. Etica lui Hipocrate este etica virtuților.

Smith spunea că autonomia este "capacitatea unui individ de a analiza o informaţie, de a o înţelege, în vederea luării unei decizii ce ţine de persoana sa şi de a executa această decizie". Deci, acest principiu etic implica respectarea dreptului fiecărei persoane de a lua decizii ce ţin de ea însăşi.

Lucrătorul medical este chemat să implementeze acest principiu, oferind pacientului toată informaţia necesară luării unei decizii, ajutându-l să înţeleagă şi să aplice această decizie. El trebuie să fie însă sigur că decizia luata a fost aleasă în mod liber de pacient şi că acesta nu a fost impus de o alta persoană.

Principiul autonomiei afirma ca echipa medicală medici, asistente trebuie să respecte alegerea făcută de pacient, chiar dacă nu este întru totul de acord cu ea. Ei, însă, pot interveni in cazul în care există suspiciuni referitor la natura informaţiei de care a dispus pacientul, la capacitatea acestuia de a o înţelege, la luarea deciziei în mod forţat. Respectarea autonomiei presupune şi recunoaşterea pacientului ca personalitate unică.

Fiinţa umană îşi formulează scopurile şi convingerile, motivele şi face alegerea în baza lor, îşi planifică viitorul.

Etica Medicala - Final

Astfel, respectarea autonomiei pacientului, merge mină la mână cu demnitatea umană. Autonomia nu înseamnă doar dreptul la autodeterminarea corpului şi tratării lui; ea mai presupune şi dreptul de a beneficia de orice informaţie referitor la persoana sa, la modul său de viaţă, şi la sănătate, dreptul de a decide cui îi pot fi încredinţate unele date personale, sacre; aceste sunt parte integrală a sensului eul-ui şi a identităţii.

Cunoaşterea unor informaţii personale despre cineva, poate juca un rol important în procurarea senzaţiei de securitate, libertate, autorespect.

medicul de etică datând pacient traduceți dating de viteză

Astfel, legea şi societatea sunt pro autonomia pacientului, ca un drept al omului şi totodată ca principiu de bază de relaţie medic — pacient.

Actualmente el este considerat unul din principiile de baza ale relaţiei medic- pacient. Abuzul, atitudinea consumatoare în practica medicală au contribuit de asemenea la atribuirea unui loc tot mai important acestui principiu. Încetarea de a bonnyville dating recunoaşte medicina 9 drept o artă creează probleme adăugătoare. Medicul este privit, tot mai frecvent, ca un furnizor de servicii medicale.

Ţelul major al unui consimţământ valid este garanţia autonomiei pacientului. Consimţământul îi dă pacientului puterea şi medicul de etică datând pacient oferă posibilitatea de a participa la luarea unor decizii importante pentru el, atâta timp cât el o doreşte şi are capacitatea de a o face. Medicul de etică datând pacient obişnuită a consimţământului informat este în esenţă asigurarea autonomiei pacientului autonomia fiind privită în principal ca capacitate a pacientului de a lua, independent, o decizie.

Autonomia, ne dăunarea, binefacerea şi dreptatea stau la baza moralităţii. Dacă autonomia este privită ca concept cheie, calea cea mai adecvată de înţelegere a relaţiei medic- pacient este de a o considera drept un contract, în care medicul şi pacientul sunt pe poziţii egale, ceea ce permite pacientului să joace un rol activ în procesul de luare a deciziei asupra tratamentului.

medicul de etică datând pacient site-ul de tip alb supremant

Astfel, modelul contractual al relaţiei medic-pacient, chiar dacă comportă şi unele riscuri, are avantaje evidente în comparaţie cu modelul medicul de etică datând pacient. Astfel, consimţământului informat: o Este trăsătura de bază a relaţiei medic-pacient, fiind expresia adevăratei fidelităţi profesionale.

Ţelul practic de implementare al consimţământului informat în context clinic, este de a asigura pacientul, în măsură rezonabilă, că nu va fi minţit sau constrâns, însă el nu garantează aceasta în cazul unui consimţământ formal, sau a unei informări insuficiente a pacientului. Practica consimţământului informat Există diferite tipuri de consimţământ informat: explicit, tacit, implicit, prezumtiv, fiecare din ele având rolul său în îngrijirile medicale.

Explicit — consimţimânt prin semnarea unui formular de consimţământ; Tacit — dedus, decizie care nu este exprimat formal; Implicit — care se înţelege de la sine, dedus din comportamentul sau acţiunile pacientului; Prezumtiv, presupus — reieşit din presupunerea că asta ar fi fost decizia, dacă pacientul ar fi fost în stare să o ia moral foarte problematic. Alte distincţii: consimţământ generic — pentru toate procedeele necesare; consimţământ specific — pentru fiecare procedură în parte.

Condiţiile unui consimţământ informat sunt: competenţa pacientuluiinformaţia adecvată, luarea voluntară benevolă a deciziei. Competenţa pacientului ţine atât de cadrul legal, cât şi de cel etic.

Etica Medicala - Final

Competenţa diferă de femeie pilot dating o sarcină la alta; spre exemplu, pacientului îi poate lipsi capacitatea medicul de etică datând pacient a hotărî probleme financiare, dar el este apt de a lua o decizie despre participarea într-un studiu, şi se schimbă în timp copilul devine competent odată cu maturizarea, adultul poate deveni temporar sau permanent incompetent.

Există unele divergenţe în aprecierea unei persoane ca competentă. Lista acestor abilităţi include: înţelegerea informaţiei relevante pentru luarea deciziei, aprecierea importanţei vitale a deciziei într-o situaţie concretă, raţiunea de a folosi informaţia relevantă, capacitatea de a alege şi de a exprima. Astfel, condiţiile unui consimţimânt informat valid sunt: o Competenţa, cu niki taylor dating istoric componentele ei: înţelegerea informaţiei relevante pentru luarea deciziei, aprecierea importanţei vitale pentru situaţia dată, raţiunea de a folosi informaţia relevantă, capacitatea de a alege şi a exprima; o Informarea adecvată, bazată pe o comunicare eficientă între lucrătorul medical şi pacient; o Actul voluntar, luarea unei decizii în mod benevol, medicul de etică datând pacient.

Se va ţine cont de posibilitatea subtilă de a influenţa luarea deciziei, mai ales la un individ vulnerabil. Informarea și consimțământul informat Un consimţământ valid cere ca pacientul să dispună de o informaţie adecvată despre maladie, planul de tratament, consecinţele posibile, alternativele, urmările acestor alternative, etc. Ea implică unele obligaţii morale din partea lucrătorului medical de a furniza informaţia necesară, dar natura şi extinderea obligaţiilor legale este diferită în diferite jurisdicţii.

Cerinţa morală de a informa adecvat pacientul pare simplă, dar ea ascunde ambiguităţi şi complexităţi. De câtă informare este nevoie pentru un consimţământ informat?

  • Această etică medicală învățată de practicieni este direcționată pe utilizarea acestor principii, cadrul legal și consecințele aplicării principiilor de etică.
  • Într-un mod sau altul, la un moment dat, fiecare dintre noi poate fi afectat de modul în care se respectă sau nu principiile etice ale unei profesiuni.
  • Cum să aduceți întâlniri cu un tip
  • Rezumat: Etică medicală. Tema: „Etica și deontologia în medicină

Pacientul trebuie să cunoască lucrurile integral şi nu doar o parte ruptă din context. Consimţământul pentru procedura A, care logic este corelată cu procedura B şi poate avea consecinţa C ; pacientul trebuie să cunoască toate aceste verigi în formarea consimţământului. Consimţământul voluntar, presupune un act benevol, intenţionat, o luare de decizie fără a fi constrâns, controlat manipulat sau influenţat altfel.

Evident, nu toate formele de influenţă sunt răufăcătoare sau forţate. Voluntarismul poate fi foarte fragil, pentru pacientul nimerit în anturajul de spital, cu senzaţia de dependenţă totală de lucrătorii medicali.

În special, pacientul pasiv, dependent sau anxios poate avea dificultăţi în luarea voluntară a unei decizii. Uneori, cu intenţii bune, membrii familiei pot influenţa luarea unei decizii de către pacient. Pacientul trebuie să ştie că-şi poate retrage oricând consimţământul, în special pentru participarea într-un experiment medical.