Sari la conținut

Minorul nu poate fi asistat de către părintele presupus autor al abuzului. De reținut Se vor acorda, în termenii și condițiile prevăzute de reglementările legale nou-introduse, zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de către autoritățile competente. Angajatorul va depune o Cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației în vederea recuperării sumelor plătite angajaților.

legea despre minorii datând

În detaliu Se pot acorda zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de către autoritățile competente. Zilele libere acordate unuia dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, sunt zilele lucrătoare până la încetarea stării de urgență, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

Dispozițiile legale referitoare la acordarea de zile libere plătite nu se aplică în cazul în care una dintre persoanele mai sus-menționate se află în i concediul legal pentru creșterea copiilor; legea despre minorii datând este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere; iii se află în concediu de odihnă sau fără plată; iv nu realizează venituri supuse impozitului pe venit; v sau are raporturile de muncă suspendate unilateral de angajator în temeiul art.

Pentru angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe legea despre minorii datând ferate, din unitățile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităților, precum şi aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerț alimentar, producție şi distribuție medicamente şi echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice, acordarea zilelor libere se realizează doar cu acordul angajatorului și doar după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității şi cu obligația asigurării continuității activității, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemunca.

legea despre minorii datând

Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal al angajatorului și va conține: datele de identificare ale angajatorului inclusiv adresa de legea despre minorii datândcontul bancar, numele reprezentantului legal, suma totală solicitată și numărul angajaților pentru care s-a solicitat decontarea indemnizației. Agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor comunica angajatorului numărul de înregistrare în termen de 24 ore de la primirea documentelor.

  1. Internet dating tumblr
  2. LEGE 17/07/ - Portal Legislativ
  3. Călătoriile copiilor neînsoţiţi | TAROM - Official Website
  4. 3ds dating site

Decontarea indemnizațiilor legea despre minorii datând zilele libere acordate părinților pe perioada stării de urgență se va face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile calendaristice conform Hotărârii de Guvern nr.

Numărul de zile libere și numărul de zile pentru care se acordă majorarea potrivit prezentei legi se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre. De reținut Se vor acorda, în termenii și condițiile prevăzute de reglementările legale nou-introduse, zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de către autoritățile competente.

legea despre minorii datând

Pentru angajații din anumite sectoare de activitate, zilele libere se vor acorda doar cu acordul angajatorului și după epuizarea opțiunilor legale pentru desfășurarea activității programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu şi telemunca. Angajatorul va depune o Cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației în vederea recuperării sumelor plătite angajaților.

Achitarea de către aceste autorități către angajator a sumelor nete pe care acesta le-a achitat ca indemnizație salariaților ar trebui să se facă în termen de 60 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii.

legea despre minorii datând