Sari la conținut

România Procurori vs judecători Procurorii deţin în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii un rol care contravine separaţiei puterilor în stat minimalizând puterea judecătorească. Potrivit procurorului general, judecătoarele urmează a fi cercetate prin prisma amestecului la înfăptuirea justiției și prin prisma componentei de infracțiune — pronunțarea unei hotărâri ilegale. Referatul va conține mențiuni privind depunerea înscrisurilor prevăzute la alin. Că magistrații și, în general, funcționarii publici din România lucrează în condiții dificile poate nu e o surpriză.

Posturile vacante de conducere de președinte și vicepreședinte la judecător datând procuror de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii, de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori și familie sau prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie și de adjuncți ai acestora, precum și cele prevăzute la art.

bobby dating site

Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate și încărcătura efectivă pe judecător ori procuror, inclusiv încărcătura pe schemă, la instanțele, respectiv parchetele implicate în procedura de transfer, raportate la media pe țară.

Referatul cuprinde și prezentarea situației curente a instanțelor sau parchetelor implicate în procedura de detașare, mențiuni cu privire la natura funcției și atribuțiile postului pentru care se solicită judecător datând procuror, precum și analiza oportunității detașării din perspectiva riscului de afectare a bunei funcționări a instanței sau parchetului de la care se solicită detașarea.

În cerere se menționează și funcția și atribuțiile postului în care se solicită detașarea.

dating de viteză în cambridge uk

Suplimentar, referatul întocmit de Direcția resurse umane și organizare cuprinde și mențiuni cu privire la natura funcției în care se solicită detașarea, măsura în judecător datând procuror aceasta corespunde statutului funcției de judecător sau procuror și experiența specifică a magistratului în acel domeniu. Acordul secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii poate fi solicitat anterior participării la procedurile de selecție și în situația detașării la alte organizații internaționale.

dating ft myers fl

Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate și încărcătura pe judecător la instanțele implicate în procedura delegării și se prezintă Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele curții de apel transmite propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, însoțită de propriul punct de vedere.

Posturile vacante de conducere de președinte și vicepreședinte la curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii, de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori și familie sau prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie și de adjuncți ai acestora, precum și cele prevăzute la art.

La instanțele la care colegiul de conducere nu se poate constitui este necesar avizul instanței ierarhic superioare. Referatul va conține mențiuni privind depunerea înscrisurilor prevăzute la alin.

Referatul va conține mențiuni privind depunerea declarațiilor prevăzute de art.

Profesii juridice - cu ce se mananca avocatura (P. 1)