Sari la conținut

Lanţul magiei negre se rupsese. Vei deschide prima poartă Către-nalte zări albastre Neamului cu semn de Soartă, Coborât din neam de astre Vei învăţa lecţia instinctului de fiară liberă. Am întins mâna fără o vorbă. Nu se aşteptau la o reacţie de scoatere din transă? Către Dacia liberi - Altă cale nu există, Varain!

Lancez une recherche sur Google Recherche de Livres ou Google. Consultation des livres en ligne Si le livre relève du domaine public ou si l'éditeur nous en a donné l'autorisation, un aperçu du livre vous est présenté et, dans certains cas, le texte intégral.

En savoir plus sur les différents affichages. Şi-l înţelegeam. Ştiam că voi ajunge să mă nasc în dureri, din femeie. Ştiam multe Tare multe Aceasta e memoria ancestrală, am raţionat eu fulgerător. Şi am trecut mai departe Vei simţi zbaterea sângelui cald. Vei învăţa lecţia instinctului de fiară liberă. Eşti un lup, Varain! Un lup alb, din neamul Lupilor Albi.

Din neamul Lupului Alb şi Luminos Vocea părintelui Demian declanşa resorturi pe care nici un savant al acestei lumi nu le pătrunsese vreodată. Simţeam vuietul sănătos al sângelui cald,care îmi invada fiinţa. Trăiam beatitudinea libertăţii depline. Magnifica libertate a fiarei nelegate decât de Lege De pe stânca Muntelui Sacru, îmi roteam privirile peste imensele spaţii ale geto-dacilor.

Cu muşchii încordaţi ca strunele, cu privirea ageră şi simţurile treze, vegheam. Vegheam în Carpaţii Datând dincolo de frontiere. Auzeam şi simţeam Legea străbună. Ştiam deja pentru ce mă aflam pe acest pământal făgăduinţei. Ispăşeam prin mii de încarnări greşeala unora dintre străbuni care încălcaseră Legea. Eram liber, totuşi. Mult mai liber decât cei care urmau să se nască oameni, dar robi.

Eram liberi Eram lupii albi din neamul Lupilor Albi. Eşti om. Om simplu. Supus legilor ispăşirii. Trebuie să treci prin durere şi umilinţă, prin trufie şi decădere, prin greşeală şi ispită, prin tot ce e omenesc la începuturi.

Numai trecând prin toate, vei ajunge să înţelegi şi să ştii. Acestea erau începuturile de om. Primul punct din verticala ce ducea către Om. Aveam încă milenii înainte. Pentru a înţelege şi a şti. Pentru datând dincolo de frontiere învăţa Legea.

Pentru a redeveni Om. Treceam cu viteză de fulger stelar prin miile de vieţi omeneşti. Stăpân şi rob, bun şi rău, liber şi legat în lanţuri, umil şi trufaş, milos şi neîndurător, şovăielnic şi viteaz, drept şi nedrept, cinstit şi necinstit. Treceam, treceam prin toate. Ispăşeam şi plăteam greşeala primordială, din care izvorâseră celelalte.

 1. Vinyl record dating
 2. Дэвид Беккер умрет.
 3. Australia dating site app
 4.  С какой целью.

Treceam înainte, fulger stelar cu vârful către Lumină. Simţeam chemarea. Deja simţeam chemarea strămoşilor.

Pavel Corut - Dincolo de Frontiere (Octogon 5, ) - Free Download PDF

O sete nemărginită de lumile stelare din care coborâsem. Mă chemau strămoşii, mă strigau străbunii. Simţeam mâinile lor întinse către mine. Mă chemau, mă trăgeau. Simţeam că mă doresc. Că trăiau cu înfrigurare această experienţă unică în viaţa Universului. Că datând dincolo de frontiere bucurau aproape omeneşte că sămânţa lor rezistase.

Că plătise eroic, dar nu se lăsase înfrântă de chemări străine. Sămânţa dacă zămisleşte. Căci Timpul i-a trimis poruncă. Un Neam întreg din mine creşte. Un neam de Foc şi Flori de Stâncă Simţeam străbunii. Pe toţi. Era pace în Cer şi pe Pământ. Era pace între cele patru Lumi. Simţeam şuvoaiele de lumină şi energie curgând către mine. Într o fracţiune de secundă, mi-am adus aminte de faptul naşterii mele.

De mâinile acelea splendide, de femeie, din care izvora o sferă de lumină. Ştiam deja. Erau mâinile Maicei Primordiale. Erau mâinile Geei. De aceea ne numeam noi geţi. Eram copiii Geei. Şi nu am încetat a fi. Ne ocrotise Maica. Şi ne ocrotea înainte, trecându-ne de vitregiile născute din răutate şi întuneric spiritual. Cerul şi Pământul şi-au împreunat mâinile în ocrotirea ta.

Ai semnele Cerului şi Pământului pe chip. Să nu uiţi asta, Varain! Mergi înainte! Treci în timpul care vine. Ai voie să treci de Poartă. Dumnezeul cel Adevărat ţi-a dat acest drept. Eram o fâşie de lumină, purtată de Timp, în vremurile ce urmau să vină. Simţeam fericirea Datând dincolo de frontiere care trăia viitorul. Care trebuia să aducă viitorul neamului său.

Era splendid. Auzeam descântecul mamei din noaptea în care mă adusese pe lume. Aceasta fusese porunca ancestrală Departe-s, mamă, de tine, Călător pe drum de astre, Zbor cu timpul care vine, Zbor cu vremea viţei noastre Imaginile erau foarte clare. Mai clare decât orice altă imagine văzută vreodată de mine în realitate. La curbura Carpaţilor, se înălţa o citadelă luminoasă. Capitala Daciei libere.

Pe crestele munţilor noştri juca lumina Eşti focul spiritului omenesc. Vei da oamenilor lumină şi căldură. Tuturor oamenilor de pe planetă!

Vei face pace între neamuri! Aşa cum a fost la Primul început Simţeam că sunt foc. Un foc uriaş şi blând. Iar adâncurile în care era scrisă istoria neamului îmi vesteau: în recea carapace idealist datând un realist. Tu eşti sămânţa de milenii, Un bob de jar sortit să facă Un foc splendid, la semnul Vremii Acesta fusese descântecul din noaptea naşterii.

Din noaptea botezului simbolic în nesfârşitele spaţii stelare. Numai un Om care cunoştea valoarea informaţiei exacte putea înţelege. Numai un Om care avea aversiune faţă de orice dogmă putea şti.

 • Aranjarea unui eveniment de date de viteză
 • «Черт возьми, - подумал Бринкерхофф, разглядывая ее серое кашемировое платье, - или я старею, или она молодеет».
 • Она не сразу поняла, что он пытается застегнуть верхнюю пуговицу ее блузки.
 • «Тогда откуда же пришла команда на ручное отключение?» - рассердилась .
 • Сьюзан отнеслась к словам Стратмора скептически.
 • Когда его посыльные стали попадать в руки врага имеете с его секретными посланиями, он придумал примитивный способ шифровки своих указаний.

Cu aviditatea începutului, sorbeam informaţiile privind viitorul planetei. Milioane, miliarde de informaţii pătrundeau în mine din toate direcţiile. Le primeam fără şovăire. Erau darul pe care strămoşii îl făceau omenirii. Sosise Timpul. Venise Vremea.

Vocea părintelui Demian suna aspră, poruncitoare. Mă chema înapoi, în lumea şi în vremea noastră. Eram, pesemne, la limita stabilită de Cer. Ceva din fiinţa mea mă îndemna să merg mai departe. Să cunosc şi să ştiu dincolo de limită.

Legea vieţii tale e să te opreşti la limită! Atât ţi s-a dat în această viaţă. Cuvântul Lege m-a oprit din zbor. Trebuia să respect Legea. Aşa era datoria.

Şi în divinizarea Legii. Pentru a nu repeta greşeala străbunilor din Alcor.

Nu speram să câştig nici averea, nici faima la care am ajuns. Doream să reabilitez memoria unor nevinovaţi, ucişi în lupta pentru putere dintre taberele rivale care, în decembrieîşi disputaseră România.

Pentru a nu aduce nenoroc omenirii. M-am oprit. Am făcut cale întoarsă, prin Poartă, către prezent Era pace în Cer şi pe Pământ Simţeam pe frunte mâna răcoroasă a părintelui Demian. Spune ce te frământă! Tocmai pe mine. Sarcina mea a fost să te iniţiez. Să te înfrăţesc cu tot ce ne înconjoară. Vei avea nevoie de toţi. De apă şi foc. Şi de cristal, şi de floare, şi de lupi, şi de oameni.

Confruntarea cu bubulii devine foarte grea. Sunt disperaţi. Disperarea îi face cruzi. Eu n-am văzut confruntare, părinte. Am văzut pace. N-am văzut dezastre apocaliptice.

cultura persană datând cu scopul de bivoli

Am văzut lumină, linişte, înţelegere. Varain, tu ai văzut milenii. Ai văzut secole. Ai văzut decenii. Ai văzut ce urmează după ultima confruntare cu bubulii. După ultimii lor ani. Căci, după aceşti ani, pe care ei i-au botezat apocaliptici, va fi marea pace. Numai că anii de confruntare nu vor fi şapte. Vor fi mai puţini. Bubulii nu pot rezista mai mult de doi-trei ani. Cei din Spaţiu sunt aproape.

Foarte aproape. Acum, când ştiu că sunt condamnaţi de Cer şi Pământ? Nu cred. O parte dintre ei, se vor agăţa cu ghearele şi cu dinţii de privilegii. Vor încerca să distrugă tot ce le stă în cale.

Aşa cum au mai făcut şi În alte situaţii. Vor încerca datând dincolo de frontiere declanşeze un război nuclear nimicitor. De aceea au răspândit profeţiile negre, cu cei şapte ani apocaliptici. Să justifice religios războiul. Să pretindă că asta este Soarta hotărâtă de Cer şi Pământ.

Şi noi? Noi îi vom împiedica. Radu Boureanu cu Frăţia Florii de Argint. Noi, cu forţa pe care ne-au dat-o Cerul şi Pământul.

Dincolo de frontiere. Opere

Cristalul şi floarea, apa şi focul, fiarele şi oamenii. Dincolo de ultima confruntare, ne aşteaptă adevărata viaţă. Viaţa de Om. Trăiesc pentru că, la prima întâlnire, mi-ai dat din cărţile neamului, arma spiritului. Acum, ce trebuie să ştiu? Secrete de demult. Că eşti frate cu focul şi apa, cu stânca şi pomul, cu fiarele şi oamenii. Că eşti recunoscut de stele.

Că nimic nu-ţi va sta împotrivă. Că vei primi ajutor chiar fără să-l ceri. Chiar fără să-l gândeşti.

Pavel Corut - Dincolo de Frontiere (Octogon 5, 1993)

Că mintea şi inima ta va aduce pacea la care râvneşte de atîta timp omenirea. Nimic mai mult. Să nu încetezi niciodată a fi Varain! Să nu ucizi niciodată! Săîndoi firile ticăloşite! Să le aduci la ascultarea Legii! De azi încolo, vei avea foc în privire, tunet în glas şi fulgere în palme.

Să le foloseşti cu măsură! Să fii blând când trebuie. Şi aspru cu cine trebuie. Să fii Varain! Nu vreau asta, părinte! Vreau să rămân Om! Demian a început să râdă încetişor - Varain, milioane de pământeni visează să fie consideraţi sfinţi ori prooroci. Pe tine te-am crescut cum trebuie. Ai oroare de aşa ceva. Tu trebuie să le explici oamenilor că, dincolo de fenomenele numite minuni stau explicaţii pe care le vor primi mai târziu. Să nu se mai teamă.

Să nu mai creeze monştrii cu imaginaţia lor. Căci, acesta e adevărul: oamenii cu imaginaţia lor au creat monştrii şi demonii. Mai apoi, au ajuns să se teamă de propriile lor creaţii.

dating online artificial rasta dating site-ul marea britanie

Ce am voie să spun oamenilor? Chiar şi cele mai încredibile lucruri. Să nu-ţi faci griji dacă unii le vor lua drept poveşti. Probele spuselor tale vor începe să se manifeste în planul fizic. Acolo, în planul pe care oamenii îl înţeleg bine.

Şi-l cred. Să nil uiţi că eşti Om! Că eşti născut din femeie şi din bărbat Ocrotit de Cer şi Pământ. Supus Legii. Muritor la trup. Nemuritor la spirit. Că libertatea, viaţa şi moartea sunt daruri celeste.

Nimeni nu are voie să se joace cu ele! Iar numai pentru tine, îşi spun: La început, puterea spiritului tău va îngrozi lumea. Fii bun, Varain! Nu semăna spaima şi groaza! Seamănă speranţă şi încredere! Voi semăna datând dincolo de frontiere şi încredere.

Voi struni spaima şi groaza. Le voi ţine în chingi. Le voi asmuţi numai asupra celor ticăloşiţi, pentru a-i îndrepta. Mergi în lume şi-ţi fă datoria! Luptă pentru neamul tău şi omenire! Eşti ocrotit şi vei învinge.

Vei învinge, Varain! Vei face pace! Da, părinte. Voi face pace Faţa generalului Radu Boureanu era trasă de nesomn. Lucrase toată noaptea. Tenul bronzat de Soare şi de vânt vădea o vagă paloare. Mintea, la fel de limpede. Ai trecut de frontiera morţii. Nu mai poţi fi atins de oameni.

Ai fost dincolo de Poarta Timpului. Acolo unde am fost şi eu cândva. E vremea să treci la treabă.

Citiți Dincolo de frontiere. Opere Online de Stoica Sorin | Cărți

O toamnă în care din nou se toarnă minciuni în mintea omului de pe acest pământ. Iar se fac jocuri străine peste voinţa şi interesele neamului nostru. Aşa a fost voia Cerului. Românii să înţeleagă şi să ştie prin propria lor experienţă. Cu fiecare durere, cu fiecare necaz, românul se trezeşte. Până în vară, va fi complet treaz. Va fi o vară fierbinte Cu Libertate şi Demnitate. Da, aşa va fi! Voi trebuie să aduceţi această vară. Va fi o încleştare cumplită, domnule general.

Puterea se scaldă în sângele lui decembrie Asasinii nu vor ezita să ucidă datând dincolo de frontiere nou. Fii sigur de asta! Dar nu vor reuşi. Nici un român din aparatul de stat nu mai este alături de ei.

Nimeni nu va trage un foc. Va fi cea mai cumplită lecţie pentru asasini şi tâlhari. Căci nu sunt numai asasini. Sunt tâlhari: în mai puţin de trei ani, au furat şi risipit cât nu poate să priceapă românul. Şi sunt îngroziţi. Bântuiţi de spaime şi vedenii. Ale celor ostracizaţi pentru salvarea adevăraţilor vinovaţi. Sunt îngroziţi şi fac greşeli după greşeli.

dating online lafayette la viteză dating lublin 2021

I-a Învăluit ceaţa deznădejdii. Nu mai raţionează omeneşte. Numai instinctele animalice le mai spun că sunt în primejdie. Dar, de această primejdie, nu se mai pot feri. Sunt condamnaţi de Cer şi Pământ. La fel ca stăpânii lor, bubulii.

Ai forţa s-o faci. Ţi-a dat-o Cerul şi Pământul. Să nu curgă sânge, Varain! Să nu pătrundă din nou străinii în ţară! Ne-au trebuit mai mult de cinci decenii pentru a dezvălui public Pactul Ribbentrop-Molotov, vânzarea de la Yalta şi trădarea de la 23 august Ni s-au planificat mai mult de două decenii pentru a dezvălui vânzarea de la Malta şi trădarea din decembrie Bubulii au pus deja aşa zişii istorici să scrie o nouă istorie, la fel de falsă ca şi cea precedentă.

Demolează minciunile, Varain! Prezintă adevărul cu probe incontestabile! Luminează mintea şi sufletul acestui neam minţit, furat, înşelat, vândut şi chinuit de bubuli! E Timpul, Varain! E Timpul! Glasul său căpătase un uşor accent pătimaş, îl înţelegeam. Luptase o viaţă întreagă. Zăcuse la ocnă. Sacrificase viaţa sa de om pentru Marele Vis. Pentru Speranţa neamului din Carpaţi. Acum, la porţile Speranţei, retrăia întreaga sa viaţă. Vom învinge! Noi, datând dincolo de frontiere treia forţă, vom învinge!

Vom trece printre capitalismul sălbatic, cu tente inumane şi comunismul anchilozat de dogme. La mijloc se află calea noastră. Calea către Varanha. Către Dacia liberi - Altă cale nu există, Varain! Ceauşiştii datând dincolo de frontiere de situaţia nenorocită în care a ajuns ţara pentru a-şi revendica vechile privilegii. Bubulii şi acoliţii lor trag de ţară în cealaltă parte.

Fiecare cu interese meschine. Nici unul cu suflet pentru acest neam obidit. Printre ei trebuie să treceţi, Varain! Să-i lăsaţi în urmă ca pe un vis urât! Această vară fierbinte e pregătită de afară.

danmarks storste dating este mj datând pe oricine

Fiecare grupare visează să se înfrupte din România. Fiecare şi-a făcut planul. Noi trebuie să anihilăm toate planurile invadatorilor. Să transformăm vara de jale românească planificată de duşmani în vara eternei Românii! Niciodată n-am fost atât de puternici, Varain! Avem de învins prin mijloace paşnice şi legale trei brigăzi internaţionaliste: trandafirii însângeraţi, bubulii şi monarhia străină.

Plus maidanezii şi colaboraţioniştii locali.

Dincolo de frontiere. Opere - Stoica Sorin Argument editorial Volumul de față implică un efort comun de recuperare și grupare a prozei, a unei importante părți din publicistica lui Sorin Stoica, dar și de strângere a lor într-o ediție de largă circulație, inclusiv într-o variantă electronică, ușor accesibilă.

Va fi greu, dar vom învinge! Nu există altă cale! Mergi la Putna! La mormântul Măriei Sale. Aprinde o sută de lumânări şi cere-i sfatul! Vei afla taina victoriei. Mergi la mormântul ultimului nostru domn şi stăpân! La mormântul Domnului Cuza.

 • Oshun dating
 • Recherche en texte intégral dans les livres Trouvez le livre dont vous avez besoin et découvrez-en de nouveaux.
 • Голос болезненно кашлянул.
 •  - Она безуспешно старалась говорить спокойно.
 •  Сью… зан, - заикаясь, начал .
 • Он до самой смерти боролся за то, во что верил, - за право личности на неприкосновенность частной жизни.

Aprinde lumânările şi cere-i taina vieţii! Mergi la mormântul Craiului Munţilor! Aprinde-i lumânările şi cere-i visul vieţii!

Mergi la ruinele Sarmizegetusei! Aprinde focul cel mare şi cere sfat de la Decebal şi Vezina! Apoi, te du la Dealu! Aprinde lumânările şi spune-i lui Mihai Românul că trupul său a fost găsit! Numai după asta ai voie să mergi la treburile tale. Numai după asta! Am întins mâna fără o vorbă. Bătrânul m-a prins în braţe. Cu voce alterată, de emoţie a murmurat: - Varain, dacă aş fi avut un fecior, aş fi vrut să fie ca tine. Dar eu n-am avut fecior. N-am avut decât lupta. Dumnezeul strămoşilor noştri a fost bun şi drept: mi-a dat zile să văd Victoria.

Am ieşit în tăcere din Templu. O toamnă molcomă poleia poalele munţilor noştri. Ani cumpliţi pentru ţară. Am ajuns din nou datori şi şantajabili. Ştiu ce vrei să spui.

N-a fost altă soluţie. Acesta e adevărul. Ceauşescu nu putea merge mai departe. Se rupsese de realitate. Era manipulat în direcţii tot mai potrivnice intereselor româneşti. Cei limpezi la cap vor înţelege-o.

Ştim că loviturile sunt planificate pentru întreaga vară ce urmează. Viața de liceu și colegii îi vor fi sursă de inspirație pentru romanul Dincolo de frontiere. Merge pe munți, fascinat de zvonurile potrivit cărora în Bucegi ar exista o zonă energetică excepțională. După un an de pregătire, în cursul clasei a XI-a, pentru a da examen la Facultatea de Drept, datând dincolo de frontiere la Olimpiada de limba și literatura română, în clasa a XII-a, unde obține un premiu special pentru originalitate și creativitate.

Google Recherche de Livres

Ca urmare a acestui rezultat, se decide să susțină examen la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Petrece weekenduri și vacanțe la Bușteni, la bunicii din partea mamei, unde întâlnește personaje interesante care îi vor fi surse ale multor povești și stiluri de oralitate pentru prozele pe care le va scrie.

Printre acestea, unchiul său, Radu Conciu, alias Nae Stabiliment. Își susține teza de datând dincolo de frontiere cu o lucrare despre reportajul românesc. În București, în primul an locuiește în zona Politehnicii, apoi, până înîn cartierul Militari, zona Gorjului. Colaborează la Formula As. Autorul îi datorează debutul scriitorului Sorin Preda, care i-a fost profesor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Cartea este receptată negativ în comuna natală, unii vecini recunoscându-se în prozele sale.

Pornind de la aceste incidente de receptare își va schița un proiect de cercetare pe baza căruia va fi admis mai târziu la masterul de Antropologie culturală și dezvoltare comunitară în cadrul SNSPA. O parte din poeziile alcătuite în urma experimentului vor fi publicate în Vatra și Partener. Publică volumul Dincolo de frontiere la Editura Paralela 45 în colecția Avanpost, pe care de asemenea și-l autofinanțează și pentru care ține să le mulțumească domnilor Șerban Anghelescu, Gheorghe Crăciun, Radu Conciu și Sorin Preda.

Documente sociale orale, care apare la Editura Tritonic. Este diagnosticat cu neoplasm pulmonar, fiind internat la Spitalul Fundeni. În decembrie se angajează la Muzeul Țăranului Român, pe o perioadă determinată, având postul de cercetător în cadrul secției Programe etnologice și antropologie vizuală. Are loc și un parastas al cărții la localul Art-point, cu colaci, lumânări și toată recuzita funebră. Regizorul Radu Jude îi propune o colaborare pentru un scenariu care să aibă ca punct de plecare romanul Dincolo de frontiere, însă rămân doar discuțiile, tatonările pentru găsirea unui fir dramaturgic.

În cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării organizează o arhivă de istorie orală conținând interviurile și lucrările realizate de studenți în perioada Ca urmare a articolelor apărute în presă și scrise împreună cu colegii protestatari, este chemat la Poliție pentru a da explicații despre ceea ce se întâmplă la muzeu, despre motivele protestelor etc.

În urma publicării unui text în care este spusă datând dincolo de frontiere mai multe perspective povestea unei troițe din Burluși, aflată în colecțiile Muzeului Țăranului Român și expusă în sala Puterea crucii, stârnește dezaprobarea unora dintre muzeografi și a conducerii MȚR.

Textul respectiv va apărea postum în Aberații de bun-simț la Editura Polirom. Proiectează o istorie orală a Muzeului Țăranului Român pentru care începe să ia interviuri, gândind-o și ca filon pentru un roman pe care l-ar vrea publicat în Publică volumul Televizorul în micul infern — volum de etnografie mass-media la Editura Tritonic, coordonat împreună cu profesorul Zoltán Rostás.

Lasă părinților o listă cu volumele finalizate asupra cărora își dă acordul să fie publicate. Apar volumele Tur-retur vol. Convorbiri despre munca în străinătate și Tur-retur vol. Alte convorbiri despre munca în străinătate la Editura Curtea Veche, colecția Actual, coordonate împreună cu Zoltán Rostás. Volumul O limbă comună este selecționat în lotul romanelor concurente pentru Eastern European Literature Award.

Apare antologia Cartea cu bunici coordonator Marius Datând dincolo de frontiere la Editura Humanitas, unde este prezent cu textul Bunici neidentificați, inclus ulterior și în volumul Aberații de bun-simț ce va apărea postum. Cartea cu bunici îi este dedicată. Studiu introductiv Un om de bine de Cosmin Ciotloș E aproape incredibil ce senzație de unitate degajă, luat în întregul său, scrisul lui Sorin Stoica.