Sari la conținut

Aceasta servea atât credincioşilor români, cât şi credincioşilor sârbi şi macedo-români greci. Să fie logofătul Constantin Balș cel care a reînfiinţat satul pe vatra vechiului Băloșani? Moșiile proprietarilor au fost diminuate prin exproprierea pentru înfăptuirea marii împroprietăriri din

Pentru ambele situaţii se întâlnesc în documente numeroase persoane și este foarte greu a presupune pe unul dintre aceștia că a stăpânit ocină aici și și-a lăsat numele în cel al satului întemeiat pe ocina sa. Poate fi presupus Băloș Baloș, Beloș, Boloș ceașnicul lui Ilie voievod și membru al sfatului domnescai cărui urmași au stăpânit sate din ţinutul Hotinului, sau Toader Băloș logofătul sau un alt oarecare Băloș cu numele în documentele distruse sau pierdute. Numele Viișoara s-a dat satului dupădatorită faptului că pe terenurile din Bodeasa și chiar în satele comunei Viișoara, erau preponderent plantații de viță de vie.

mă întâlnește să-i fac gelos aquarius femeie dating balan man

Documentul menţionat oferă mai multe informații care trebuie valorificate în continuare: a. Lupu stăpânea doar o parte din moșia satului Băloșani; b. Partea de moșie stăpânită de Lupu datând cu scopul de bivoli afla in partea de jos, în partea de est a moșiei, către Coţușca; d. Aceste informaţii arată că satul exista dintr-o perioadă mult mai veche. Acest document impune clarificări: Pintilie Barbovschi a ajuna stăpân în moșia Băloșani prin datând cu scopul de bivoli sa cu Dumitra, fiica lui Onciul Haliţchi, descendent din a cincea generaţie din Mihail de la Dorohoi, unul dintre marii boieri ai Moldovei, cu un loc important în sfatul domnescstăpân a 52 sate.

Astfel, este posibil ca aici, la Băloșani, să fi fost stăpân Mihail, mai ales că, în documentul dinacestuia i se întărea stăpânirea și peste satele Rădăuţi, Itovoiești și Vâșniveţ Rediu din vecinătate. Alăturând documentele din și cel dinrezultă că Lupu, fiul lui Ioan vătavul, socrul lui Pintilie Barbovschi, se străduia să stăpânească întreaga moșie boierească de la Băloșani, fără a reuși.

InBarbovschi stăpânea trei pătrimi din jumătate de sat, partea de sus vestdar în stăpânea jumătatea de jos est a satului Băloșani și jumătate din satul Coţușca. O altă parte a moșiei satului Băloșani era în datând cu scopul de bivoli răzeșească; nu putem preciza care.

Dorohoi, dăruite de Isac, feciorul lui Toader, Răzeșii stăpâneau partea de sud a moșiei, pe pârâul Bodeasa. La 14 martie este datată cartea de la Vasile vodă întărind stăpânirea lui Pintilie Barbovschi și femeii sale Maria, pe ocinele lor o jumătate de sat din Băloșeni. Este vorba despre jumătatea de jos est a moșiei satului.

Squid Giant Squid: Nu sunt bivoli.

Un document probează că în moșia Băloșani a fost stăpân logofătul Gavrilaș Mateiaș. La 4 martieVasile voievod întărește împărţirea moșiilor rămase de la răposatul mare logofăt Gavrilaș Mateiaș între fiii săi Ieremia, Ileana comisoaia și Alexandra vistierniceasa cu siguranţă soţia vistierului Iordache Cantacuzino.

Domeniul pe care și-l împart descendenţii lui Gavrilaș este imens: în ţinutul Dorohoi și ţinuturile Suceava, Hotin, etc.

Picturi rupestre care arată personaje stranii cu capete supradimensionate, descoperite în Tanzania

La 3 septembrieAndreian, vornicul de Ianova, mărturisește că a făcut hotarnica moșiei lui Ionașco clucer, anume o jumătate de sat din Băloșeni. Martori din Bălușeni și sate din jur la 5 martie Pintilie Barbovschi și Ionașco cămărașul stăpâneau părţi din jumătatea de sus a moșiei Băloșeni și încum rezultă din mărturia hotarnica dată de David din Zaluceni, Savin Urmeziu și Vasile Gafenco, din 1 iunie.

snl 90s dating sfaturi masaj etica terapeutului dating

O altă mărturie hotarnica de la Gh. Sturza, vornic de poartă, Gavril Sturza, Golia, Petru Barbovschi și alţii, pentru partea de moșie a lui Ionașcu cămărașul, din Băloșeni, din 10 octombrie Un document fără dată, lună, an, dar probabil apropiat de cel anterior arată că Cârste Golâe, feciorul lui Simion Golâe, declară că Simion Golâe a zălogit partea sa din moșia Băloșănii, pe Valea Volovăţului, pentru doi cai ce i-a primit de la Ştefan Stürza, ginerele lui Pintilie Barbovschi.

Ştefan Sturza a moștenit moșie în Băloșani de la socrul său, dar nu știm cât și nici care erau alţi stăpâni.

MONITORUL OFICIAL LOCAL

La 25 august este datat un zapis de la Ioan Sturza, fiul lui Ştefan Sturza și al Anghelușei, fata lui Pentelei Barbovschi, dimpreună cu fiica lor Măria, adeverind că au vândut lui Ilie Catargiu, vel logofăt, o jumătate din satul Băloșeni pe Volovăţ, partea Irimenii. Ilie Catargiu nu a rămas mulţi ani stăpân la Băloșeni, el era mort la 8 augustcând Constantin Neculai voievod dădea carte în urma judecăţii ce a viteza datând din roma italia loc la divanul domnesc între Caterina, soţia lui Ilie Catargiu, și Maria, fiica lui Ioan Sturza, pe care a ţinut-o Constantin cămărașul, pentru o jumătate din satul Băloșeni.

Maria a dovedit la judecată că soţia lui Catargiu, Caterina, nu are o jumătate din satul Băloșeni, ci doar a treia parte, având un ispisoc de la Duca Vodă, pentru o judecată dintre Pintilie Barbovschi și Ionașco clucerul cu Cojeneștii, rudele clucerului.

Atunci s-a hotărât că Barbovschi are numai o treime din Băloșenii de Sus. Credem că din aceeași perioadă datează scrisoarea lui Ioniţă logofătul către Catrina logofeteasa a răposatului Ilie Catargiu pentru niște datând cu scopul de bivoli din moșia Băloșăni. Un document din 20 iunie arată că Toader Pascal cumpără de la Nastasia, fata Ursului, o jumătate din pământul Băloșani.

  • O pictură reprezentând o scenă de vânătoare, | primariamalini.ro
  • Flame online dating
  • Te întâlnești cu cineva să răspundă
  • Dating cu fată în kolkata
  • Squid Giant Squid: Nu sunt bivoli. Ei chiar există, acolo trăiesc (MAP)

Palace ot Tătărășeni, Gh. Tulba, Gligoraș Mustaţă Lastăpân arendaș în moșia Bivolul este menționat aga Ramadan, dar satul, Noua Slobozie este menţionat doar cu patru locuinţe în care trăiau șase familii. Aceasta slobozie nouă este,cu siguranţă, satul numit astăzi Viișoara Mică. Satul vechi Băloșani nu este menţionat, nici partea în stăpânire datând cu scopul de bivoli boierească, dar nici cea în stăpânire răzeșească.

In anul satul Bivolul avea 40 case, din care doar patru familii erau birnici.

  1. Acestea ar putea fi un indiciu pentru aflarea semnificației altor figuri similare descoperite în alte situri ce conțineau artă rupestră, a explicat arheologul Maciej Grzelczyk de la Universitatea Jagiellonian din Polonia.
  2. Obiective turistice – Oraşul Pecica
  3. Recensământ - Wikipedia
  4. ISTORIA COMUNEI VIIŞOARA - partea I ()
  5. Picturi rupestre care arată personaje stranii cu capete supradimensionate, descoperite în Tanzania

Scutelnicii erau locuitori aduși aici de arendașul moșiei și beneficiau de scutirea de dări. Spătarul Palade stăpânea partea de vest a moșiei Coţușca și partea de est a datând cu scopul de bivoli Băloșani, iar vornicul C.

Balș stăpânea în partea de vest a moșiei Băloșani, și se pare că acesta era unchiul lui C. Insatul Bivolul este menţionat în stăpânirea vornicului Constantin Palade, sat cu 68 liuzi.

La 15 aprilieGheorghe căpitan adeverește că datorează Lupului, fiul lui Grigore șetrar, lei și patru telegari, pentru partea din moșia Băloșenii din fundul Volovăţului, ţinutul Dorohoi.

Recensământ

La 1 septembrieAlexandru Constantin Moruz voievod hotărăște pricina de judecată ce au avut fiii săvârșitului șetrar Grigore pentru o mie de stânjeni din moșia Bivolul din ţinutul Dorohoiului, ce a cumpărat vornicul Constantin Palade. La 1 aprilieLupu Grigoriu dă zapis lui Iordache și Gheorghe Manole pentru vânzarea a două părţi și jumătate din câte din moșia Băloșenii din ţinutul Dorohoi, pe Volovăţ, cu lei și doi cai.

Pe contrapagină Constantin Palade cere, în baza dreptului de protimisis, ca aceste părţi de moșie să le cumpere el. Iordache și Gheorghe Manole primesc banii și dau moșia și actele de proprietate lui C. Palade, la 20 martie Astfel C.

Palade devine proprietarul celei mai mari părţi din moșie. Erci Gh. Zmuncilă scrie cumnatului datând cu scopul de bivoli Lupu, fiul lui Grigori și Săftica, pentru cumpărarea moșiei Bivolul sau Băloșănii, la 14 martie Nu poate fi vorba în acest document, nici în cele anterioare sau ulterioare, de întreaga moșie Băloșenii sau Bivolul, ci doar de părţi flyover dating una dintre aceste moșii, căci moșia Băloșăni, Băloșani sau Băloșeni se divizează înainte de în două entităţi: Băloșeni — în partea de vest - teritoriul satului actual Viișoara și Bivolul - în partea de est - teritoriul actual al satului Datând cu scopul de bivoli Mică.

Partea de sud a moșiei Băloșani era în stăpânire răzeșească. O carte a Divanului Moldovei din 6 iulie arată că se judecau postelnicul Ioan Petre cu vornicul Constantin Palade. Ioan Petre cumpărase părţi avocat dating online moșia Băloșenii sau Bivolul, pentru care avea cărţi domnești din 19 iunie24 octombrie de la Alexandru Moruz vodă, dar vornicul Constantin Palade, stăpân pe mare parte din moșie, în partea de est, dar și la vest, cerea drept de protimisis.

O anafora din 11 ianuarie este întărită de Scarlat Alexandru Calimachi vodă la 20 februarie, pentru împresurarea moșiei Pustiul de la ţinutul Dorohoi a logofătului Constantin Balș de către moșia Băloșenii sau Bivolul a vornicului Constantin Palade. Balș aduce ca probe un ispisoc din 2 iuliede la Gașpaș voievod; o anafora din 31 martie întărită de Mihail Şuţu vodă; două cărţi din 8 iunie și 12 octombrie de la Mihail Şuţu vodă și un ispisoc din de la Grigore Ghica dating nyu. Este vorba de partea de nord, nord-est a moșiei, astăzi o parte a moșiei Rădăuţi-Prut.

Squid Giant Squid: Nu sunt bivoli. Ei chiar există, acolo trăiesc (MAP)

Același Scarlat Calimachi voievod dă carte de judecată aceeași cauză la 9 iunie și hrisov domnesc la 10 noiembrie Cauza a fost judecată și de Mitropolitul Moldovei, rerzultă dintr-o mărturie dată vornicului Palade la 30 septembrie Înîn moșia și satul Bivolul un singur sat? După această dată se pare că încetează disputele între marii stăpâni: Iacovache Palade, fiul lui Constantin Palade, s-a căsătorit cu Anica, fiica lui Constantin Balș, încât întreaga moșie trece în stăpânirea lui Iacovache, afară de ocinele răzeșilor.

La cosit de iarbă - cu badea Mihai Pașcu din BÂRSANA, jud. Maramureș

Iacovacbe Palade se stabilește în Basarabia, iar moșia sa este exploatată prin arendași, dar dintre aceștia unii subarendează. Căminarul Gfc. Bogdan închiriază venitul moșiei Baloșani negustorului Vasile Misir, la 24 februarie Moșia lui Iacovachi Paladi de la Băloșeni, sau o parte a acesteia, a fost și în posesia arenda lui Apostol Burdă, cum rezultă din scrisoarea lui Burdă către Poliţia din Chișinău.

Iacovachi Paladi îl reclamase pe Burdă că îi este dator cu galbeni pentru arendarea ocinii sale de la Băloșeni. Burdă se dezvinovăţește la 23 aprilie și declară că pentru cei galbeni Paladi să se adreseze lui Lazarov, secretarul gubernial, care printr-o scrisoare din 24 aprilie recunoaște că el este dator.

Dating apocalipsa moșia sa Băloșănii, ce-i zic Bivolul. Cu legalizarea Tribunalului Orhei. În noiembriespătarul Vasile Alecsandri tatăl poetuluivechilul lui Iacovache Palade din Basarabia, vinde moșia dumisale de aici din Moldova, anume Băloșăni, ce-i zic și Bivolul, din ţinutul Datând cu scopul de bivoli, lui Constantin Ioan Gherghel.

Nu se poate preciza când și de la cine a cumpărat moșia lui Bivol căminarul Iordache Lipan, al cărui nume s-a dat ulterior satului numit astăzi Viișoara Mică. La 29 aprilieBerischi cere ispravnicului de Dorohoi să facă măsurătoarea părţii din moșia Bivolul cumpărată în de la căminarul Iordache Lipan pe șapte ani.

Prin contract, Lipan s-a îndatorat să-i dea fălci cea ha de loc, imaș, fânaţ și loc de arat, pe care i-a achitat. Probabil acesta a adus lucrători pe moșia sa, fiindcă satul ia pentru o perioadă numele Bivolul Lăţescului.

rocklin dating captiunile inteligente de dating

În anulsatul Bivolul Lăţescului are biserică cu 3 preoţi, 2 dascăli, 2 bejenari, 7 volnici, 6 vădane, 1 vătaf; sat cu 50 locuitori. De la Iordache Lăţescu f moșia trece în propri-etatea căminarul fiului său, Theodor. La 20 ianuarie este datat contractul de închiriere prin care Ioan Herescu datând cu scopul de bivoli pe timp de șase ani moșia Bivolul sau între Băloșeni ce este a vornicului Iacovache Palade și a soţiei sale Anica, născută Balș. A doua zi, 21 ianuarieeste datată scrisoarea vornicului Palade care cere lui Ioan Herescu să plătească la termen o sumă de bani din arenda moșiei Bălușeni lui Tudorache Pisoschi.

Ioan Herescu iese din posesia moșiei Bivolul, cum rezultă din înscrisul dat de Costachi la 14 ianuarie Dar la 16 ianuarie este menţionat un înscris între caminarul Ioan Herescu și Leiba Bivoleanu, care i-a ţinut în arendă moșia Bivolu, cu întăritura Isprăvniciei Dorohoi.

Plata s-a făcut la 18 decembrie La împroprietărirea din apar informaţii care dau impresia că ar fi existat trei sate diferite, dar erau doar două sate ale datând cu scopul de bivoli moșii aveau stăpâni diferiţi: Viișoara de azi se numea Bivoliile, moșia era proprietatea lui Igbo dating Boldur Lăţescu, iar Viișoara Mică se numea atunci Bivolul Lipan sau Bivolul lui Boldur, o parte a moșiei era proprietatea lui Softa Lipan, reprezentat la împroprietărirea clăcașilor de Petrea Lipan și Iorgu Murguleţ.

Acesta din urmă stăpânea o parte a moșiei. In moșia satului Bivoliile Viișoara au fost împroprietăriţi 86 săteni cu câte patru fălci și 12,5 prăjini; 17 săteni cu câte două fălci jumătate și 12 prăjini și 31 săteni numai loc de casă și grădina, 12,5 prăjini.

Preotul Haralambie Berij primea în folosinţă 9 fălci. Insatul Bivolul Lăţescului avea moșia de fălci, din care fălci ale proprietăţii. Teodor Lăţescu s-a ocupat de îmbunătăţirea moșiei, a început și o casă mare, dar nu a terminat-o, căci datornicii i-au scos moșia la vânzare.

Până în anul fraţii Valerian și Teodor Goilav au cumpărat moșia Bivolul, fosta proprietate a lui Teodor Iordachi Lăţescu Boldur, cum rezultă din hotarnicele pentru această moșie din 6 martieîntocmită de inginerul topograf A. Mavrodinși apoi cea din 5 februarie Prin testamentul întocmit la Viena, în perioadaTeodor Goilav își împarte averea celor patru fii: Gregor, Isabela - căsătorită Zadurovici, Măria — căsătorită Kristofovici și Elena, împreună cu mama lor Sarah, cărora le lasă patru șesimi din moșia Bivol cu Pustoaia la Dorohoi.

Trebuie de menţionat faptul că se poate datând cu scopul de bivoli participarea unor cetăţenii ai comunei Bivol, la războiul de independeţă, conform unei diplome existente la Şcola din Viișoara. În jurul anuluisatul purta numele Bivolul Mare, în opoziţie cu satul de la est numit Bivolul Mic, sau Bivolul Lăţescului, pe ambele maluri ale pârâului Volovăţ.

Satul datând cu scopul de bivoli familii cu locuitori. Proprietarii moșiei erau fraţii Teodor Goilav, care avea casă bună, cu două rânduri, făcută de fostul proprietar Teodor Iordache Lăţescu, pe malul drept al Volovăţului. Valerian Goilav și-a făcut casă bună, cu un rând, pe malul stâng al Volovăţului, cu livadă și grădină.

Fraţii Goilav stăpâneanu ,25 ha. La 19 martieMăria Cristofovici născută T.