Sari la conținut

În teoria relativității se dorește adesea calcularea poziției unui punct dintr-un alt sistem de referință. Din acel moment încep noi înregistrări. Înainte de formularea relativității speciale, Hendrik Lorentz și alții au remarcat deja că electromagnetismul diferă de fizica newtoniană prin aceea că observațiile unui aceluiași fenomen pot fi diferite pentru o persoană care se deplasează în raport cu altă persoană la viteze apropiate de viteza luminii.

Sunt studiate comparativ, descoperirile arheologice din mai multe aşezări învecinate sau aflate la mare distanţăstabilindu-se relaţiile cronologice dintre acestea. Analogiile şi comparaţiile se pot efectua doar în limita regulilor stabilite de ştiinţa logicii formale.

viteza datând 25

Nu se supun comparaţiei, elementele sau componentele atipice, care nu respectă anumite regularităţi. Metoda cartografică Constă în analiza informaţiilor, de natură diversă, obţinute prin săpături arheologice, după ce ele au fost dispuse pe o hartă.

Distribuţia spaţială a obiectelor şi fenomenelor asupra cărora s-au obţinut informaţii, oferă — de regulă — şi relaţii cronologice între ele.

rp dating

Se pot identifica astfel: aria de răspândire a unei anumite culturi arheologice, relaţiile care se stabilesc între diferite culturi arheologice, mişcarea populaţiilor în diferite epoci istorice, rutele comerciale, etc. Metoda varvelor Varvele sunt straturi pături succesive de sedimente ce constituie depozit lacustru fin sau alternând cu materialele argiloase sau nisipoase, întunecate şi deschise la culoare.

Originea lor se explică printr-o variaţie sezonieră a debitului cursurilor de apă, rezultată din topirea gheţarilor. Se mai întâlnesc, de asemenea, şi pe unele plaje.

topix blackpool dating

Utilizarea lor în datare se înrudeşte cu dendrocronologia, făcând parte din aceiaşi familie de metode de datare fizico- chimice şi biologice.

Ea este mai puţin sigură, căci varva este fragilă, destructibilă, inelele ei nefiind permanente. Corelările cu datele obţinute cu C14 nu pot fi deci, decât locale, şi datele obţinute, relative.

Din fr. Din gr. Una dintre cele mai importante etape în munca unui arheolog este datarea artefactelor sau complexelor arheologice identificate prin săpătură arheologică sistematică. În acest scop arheologul are la dispoziţie două categorii de metode de datare: 1.

Vârstele măsurabile se situează sub Metoda carbonului radioactiv C14 Metoda constă în măsurarea izotopilor radioactivi ai carbonului, din resturile carbonizate ale unor materii organice aflate în depunerile arheologice. Pentru acestea se folosesc probe de cărbune, oase sau resturi organice, care sunt transformate în gaze. Aceste gaze sunt introduse în aparate tub ce măsoară scintilaţia cu ajutorul cărora poate fi măsurat izotopul 14 al carbonului C Izotopii sunt măsuraţi şi prin raport la perioada de înjumătăţire care este de ± 40se calculează vechimea lor în timp.

Data scursă se aproximează din momentul în care asimilarea carbonului a avut loc în organismul viu animal sau plantă.

Origini[ modificare modificare sursă ] Această teorie a fost formulată pentru a explica aspecte legate de electrodinamica corpurilor în mișcare, acesta fiind titlul articolului original al lui Einstein de la care a pornit formularea teoriei. Astăzi, relativitatea specială este cel mai precis model de mișcare la orice viteză atunci când efectele gravitaționale sunt neglijabile.

Calibrarea datelor. Presupune verificarea datelor obţinute prin datarea cu C14 a unui complex arheologic închis, prin compararea cu date similare calibrate prin analogii cu alte metode de datare absolută, pentru înlăturarea erorilor.

Metoda datării prin termoluminiscenţă Metoda are la bază principiul potrivit căruia, la ceramica arsă la temperaturi de cca. Din acel moment încep noi înregistrări.

Sângele cald trebuie să fi evoluat și la unul dintre aceste puncte - un exemplu de evoluție convergentă. Caracterele comparate pot să fie anatomicecum ar fi prezența unui notocord sau moleculareprin compararea secvențelor de ADN sau proteine.

Cristalele conţin, aproape întotdeauna, urme de uraniu sau toriu, care sunt metale radioactive. Între proprietăţile ceramicii reţinem capacitatea cuarţului, din degresantul ceramicii, de a înregistra radiaţiile termoluminiscente. Aceste radiaţii se adaugă an de an. Un observator care încearcă să măsoare viteza de propagare a luminii va obține exact același rezultat indiferent de cum se mișcă componentele sistemului.

Account Options

Lipsa unui sistem de referință absolut[ modificare modificare sursă ] Principiul relativitățiicare afirmă că nu există sistem de referință staționar, datează de pe vremea lui Galileo Galileiși a fost inclus în fizica newtoniană.

Însă, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, existența undelor electromagnetice a condus unii fizicieni să sugereze că universul este umplut cu o substanță numită " eter ", care ar acționa ca mediu de propagare al acestor unde.

Se credea că eterul constituie un sistem de referință absolut față de care se pot măsura vitezele.

  • Publicații Despre dendrocronologie Dendrocronologia este știința care se ocupă cu datarea structurilor, elementelor și rămășițelor de lemn pe baza analizei inelelor anuale de creștere ale arborilor.
  • Relație după 3 ani de întâlniri

Cu alte cuvinte, eterul era singurul lucru fix și nemișcat din univers. Se presupunea că eterul are niște proprietăți extraordinare: era destul de elastic pentru a suporta unde electromagetice, iar aceste unde puteau interacționa cu materia, dar același eter nu opunea rezistență corpurilor care treceau prin el.

(PDF) Datarea in arheologie | Alex Mocan - primariamalini.ro

Rezultatele diferitelor experimente, în special experiența Michelson-Morleyau indicat că Pământul este mereu în repaus în raport cu eterul — ceva dificil de explicat, deoarece Pământul era pe orbită în jurul Soarelui.

Soluția elegantă dată de Einstein avea să elimine noțiunea de eter și de stare de repaus absolută.

dating geologic relativ

Relativitatea restrânsă este formulată de așa natură încât să nu presupună că vreun sistem de referință este special; în schimb, în relativitate, orice sistem de referință în mișcare uniformă va respecta aceleași legi ale fizicii. În particular, viteza luminii în vid este mereu măsurată ca fiind c, chiar și măsurată din sisteme multiple, mișcându-se cu viteze diferite, dar constante.

Consecințe[ modificare modificare sursă ] Einstein a spus că toate consecințele relativității restrânse pot fi derivate din examinarea transformărilor Lorentz.

Aceste transformări, și deci teoria relativității restrânse, a condus la predicții fizice diferite de cele date de mecanica newtoniană atunci când vitezele relative se apropie de viteza luminii. Viteza luminii este atât de mult mai mare decât orice viteză întâlnită de oameni încât unele efecte ale relativității sunt la început contraintuitive: Dilatarea temporală — timpul scurs între două evenimente nu este invariant de la un observator la altul, ci cum se efectuează datând relativ de mișcarea relativă a sistemelor de referință ale observatorilor ca în paradoxul gemenilor care implică plecarea unui frate geamăn cu o navă spațială care se deplasează la viteză aproape de cea a luminii și faptul că la întoarcere constată că fratele său geamăn a îmbătrânit mai mult.

Relativitatea simultaneității — două evenimente ce au loc în două locații diferite, care au loc simultan pentru un observator, ar putea apărea ca având loc la momente diferite pentru un alt observator lipsa simultaneității absolute.

Contracția Lorentz — dimensiunile de exemplu lungimea unui obiect măsurate de un observator pot fi mai mici decât rezultatele acelorași măsurători efectuate de un alt observator de exemplu, paradoxul scării implică o scară lungă care se deplasează cu viteză apropiată de cea a luminii și ținută într-un garaj mai mic.

asia dating app

Inerția și impulsul — când viteza unui obiect se apropie de cea a luminii din punctul de vedere al unui observator, masa obiectului pare să crească făcând astfel mai dificilă accelerarea sa în sistemul de referință al observatorului.

Conservarea energiei implică faptul că în orice reacție, o scădere a sumei maselor particulelor trebuie să fie însoțită de o creștere a energiilor cinetice ale particulelor după reacție.

Similar, masa unui obiect poate fi mărită prin absorbția de către acesta de energie cinetică.

Teoria relativității restrânse - Wikipedia

Sisteme de referință, coordonate și transformarea Lorentz[ modificare modificare sursă ] Diagrama 1. Modificarea percepției spațiu-timpului de-a lungul liniei de univers a unui observator care accelerează rapid.

Astfel de fosile index trebuie să fie fosile relative comune, ușor de recunoscut, cu o răspândire foarte rapidă în timp și pe un areal geografic foarte larg, iar pentru o și mai mare acuratețe a datării, ele ar fi trebuit să evolueze foarte rapid.

Rezultate înșelătoare sunt produse în cazul în care fosilele index se dovedesc a avea game mai mari de fosile decât s-a crezut inițial. Cu toate acestea, acest lucru este dificil pentru unele perioade de timp, din cauza problemelor implicate în potrivirea rocilor de aceeași vârstă pe diferite continente. Articol principal: Istoria paleontologiei.

Meniu de navigare

Această ilustrație a unui maxilar de elefant indian și a unei maxilar de mamut sus este o hârtie a lui Georges Cuvier din despre elefanții vii și fosili. Deși paleontologia a fost înființată în jurul anuluigânditorii anteriori au observat aspecte ale înregistrărilor fosile. Filosoful grec Xenofan — î. În Renașterea italiană, Leonardo Da Vinci a adus diferite contribuții semnificative în domeniu, precum și înfățișarea a numeroase fosile.