Sari la conținut

Beneficiază de prevederile Regulamentului nr. În situația copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, persoanele îndreptățite, așa cum sunt acestea definite prin Legea nr. Supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţă conform alin. Care sunt regulile de acordare a drepturilor la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în interiorul Uniunii Europene?

Cererea se întocmeşte potrivit modelului prevăzut de legislaţia română în vigoare.

Calcularea vârstei - Excel

Cererea este însoţită de alte documente justificative, la solicitarea primăriei, conform legislaţiei române în vigoare. Care sunt instituțiile competente cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei de la nivel local? Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ANPIS reprezintă instituția de la nivel central care administrează și gestionează plata tuturor beneficiilor de asistenţă socială şi are printre atribuţii, următoarele: asigură corespondenţa cu statele membre prin intermediul formularelor europene pentru domeniul beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei; informează persoanele interesate cu privire la drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea cum nu se stabilește pe cineva şi familiei în baza regulamentelor europene; elaborează răspunsuri la petițiile adresate de persoane fizice sau juridice, din țară sau străinătate, privind criteriile de acordare a drepturilor la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în România, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.

Ce categorii de persoane beneficiază de prevederile Regulamentului CE nr. Beneficiază de prevederile Regulamentului nr. Care sunt tipurile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidența Regulamentului nr. Alocaţia de stat pentru copii, conform Legii nr.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului sau stimulentul lunar,conform OUG nr. Indemnizaţiile speciale pentru creşterea copilului cu handicap,conform art. Care este primul pas pe care trebuie să-l fac pentru a avea dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei?

Este indicată începerea procedurii din statul membru UE în care vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător migrant, adresându-vă instituţiei competente din acest stat.

Stabilește o întâlnire online cu echipa noastră și, de ce nu, chiar o vizionare

Trebuie să stiţi că va fi necesar să oferiţi informaţii complete şi corecte pentru formularul european pe care instituţia îl va iniţia în vederea stabilirii dreptului la beneficii pentru copil. Ce trebuie să ştiu despre beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei acordate în Uniunea Europeană?

Beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei sunt prevăzute în legislaţia tuturor statelor membre, însă criteriile de acordare şi valoarea lor variază considerabil de la o ţară la alta. Totalizarea perioadelor de asigurare — intervine în vederea reconstituirii carierei comunitare a lucratorului migrant; în acest scop, instituţia competentă trebuie să ia în considerare perioadele de asigurare, de angajare sau de domiciliu realizate în alt stat, ca şi când acestea ar fi perioade realizate în condiţiile propriei legislaţii.

Unicitatea legislaţiei aplicabile — determinarea legislaţiei aplicabile constă în rezolvarea conflictului de legi prin determinarea legislaţiei statului competent, astfel încât lucrătorii migranţi, în exercitarea activităţii profesionale, să fie supuși prevederilor legislației unui singur stat. Alocație pentru susținerea familiei Vă rog să-mi spuneți ce acte am nevoie pentru depunerea dosarului? Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asistență socială?

Actele se depun la primaria in raza careia domiciliaza beneficiarul. Nu am mai primit prestatia.

  1. Programarea se face înainte de data prezentării în vederea acordării vizitei.
  2. Împrejurări care pot constitui circumstanţe atenuante Art.
  3. Folosiți serviciul ID apelant și protecția împotriva spamului - Aplicația Telefon Ajutor
  4. Datând o marină cu ptsd
  5. Vreau să încep să mă întâlnesc dar nu știu cum
  6. Întrebări frecvente - Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
  7. Când un tip spune că ar trebui să începem întâlnirile

Vreau sa stiu de ce si ce trebuie sa fac pentru a putea primi banii din urma? Titularul verifica plata prestatiei la agentia teritoriala,in cazul in care s-au constat mandate neridicate, se solicita reordonantarea platii, la care se ataseaza documente doveditoare.

De ce a fost emisa decizie de debit, de ce se fac retineri lunare sau de ce sunt poprite sume din beneficiile sociale?

tim și site-ul dating eric

Retinerile lunare reprezinta un procent din alocatie prin care sunt recuperate sumele incasate necuvenit. Cum se stabilește cuantumul beneficiului de asistență socială? Cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR lei ; in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie si de numarul de copiii; in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii si nu au implinit varsta de 18 ani.

Decizia directorului agenţiei teritoriale, precum şi dispoziţia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere sau titularii pot face o solicitare scrisa la agentiile teritoriale.

Cum este condiționată alocația de susținere a familiei de frecventarea cursurilor? Alocatia de sustinere a familiei este conditionata ca elevii sa frecventeze cursurile scolare de zi.

dating spaniol vamă

Legea nr. Procedura de transfer al unui beneficiu de asistenta sociala este:beneficiarul solicita incetarea prestatieiprimariilor in a carei raza teritoriala au domiciliat ori au avut resedinta familia, conform noului act de identitate; primaria emite dispozitia de incetare a prestatiei;beneficiarul se adreseaza agentiei teritoriale in vederea transferului electronic in alt judet conform actului de identitate.

Ce bunuri deținute în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere sunt acceptate la stabilirea dreptului pentru a beneficia de alocatia pentru sustinerea familiei? Lista bunurilor care sunt acceptate pentru acordarea dreptului de beneficii sociale sunt:Bunuri imobile : cladirea de domiciliu, teren de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta care nu depasesc mp in zana urbana si mp in zona rurala; bunuri mobile:un autoturim cu o vechime mai mica de 10 ani; depozite bancare cu o valoare mai mica de lei, cu exceptia dobanzii.

Calcularea vârstei

Care sunt motivele pentru care se constituie debite? Un alt motiv il costituie controlul efectuat de catre inspectia sociala sau al Curtii de Conturi, prin care s-au constatat date eronate cu privire la componenta familiei sau a veniturilor beneficiarilor.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de cum nu se stabilește pe cineva legal? Documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal sunt urmatoarele:acordul titularului de alocatieancheta sociala, documentul de identitate,dispozitia primarului emisa conform documentelor mentionate anterior.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reordonantari la dosare deja in plata Documentele necesare pentru modificari de reordonantari la dosare deja in plata sunt:cerere solicitare scrisa la agentiile teritoriale, document identitate titular, iar in cazul a 3 mandate neachitateagentia teritoriala solicita primariei de domiciliu ancheta sociala in care sa se precizeze motivul neachitarii si daca in perioada respectiva familia indeplinea conditiile.

Care sunt conditiile in care actele administrative emise de institute pot fi contestate? Actele administrative emise de institutie pot fi contestate in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. Conditiile de dobandire a drepturilor de beneficii sociale se fac doar in cazul in care beneficiarul solicita acordarea acestora. Care sunt condițiile de acordare a beneficiului social?

Conditiile de acordare a beneficiului social sunt urmatoarele: beneficiază de alocaţie familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care au domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;beneficiază de alocaţie şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat alocaţia de la alte primării.

Familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună familieformată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta familie monoparentală.

Sunt considerați ca făcând parte din familie şi copiii încredințați în vederea adopției, cei aflați în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.

sunt oricare dintre membrii pentatonix dating

Reabilitarea în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei Art. Secţiunea III1 Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere Condiţiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere Art.

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi acordată şi în cazul concursului de infracţiuni, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani şi sunt întrunite condiţiile prevăzute în alin. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală gravă, viol şi tortură.

Dispoziţiile art.

Despre icoane - Adevărul despre Adevăr

Măsurile de supraveghere şi obligaţiile condamnatului Art. Datele prevăzute în alin. Instanţa poate să impună condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din următoarele obligaţii: a să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare; b să nu schimbe domiciliul sau reşedinţa avută ori să nu depăşească limita cum nu se stabilește pe cineva stabilită, decât în condiţiile fixate de instanţă; c să nu frecventeze anumite locuri stabilite; d să nu intre în legătură cu anumite persoane; e să nu conducă nici un vehicul sau anumite vehicule; f să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

Supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţă conform alin. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere Art.

Dacă cel condamnat nu îndeplineşte măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta poate să revoce suspendarea executării pedepsei dispunând executarea în întregime a pedepsei, sau să prelungească termenul de încercare cu cel mult 3 ani.

Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere Art. În cazurile prevăzute în art. În cazul când se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de încercare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Reabilitarea în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere Art. Executarea pedepsei la locul de muncă poate fi dispusă şi în caz de concurs de infracţiuni, dacă pedeapsa aplicată pentru concursul de infracţiuni este de cel mult 3 ani închisoare şi sunt întrunite celelalte condiţii prevăzute în alineatul precedent.

Executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală gravă, viol şi tortură. Dispoziţiile alin. Modul de executare Art. În cazul condamnatului minor, limitele reţinerii se reduc la jumătate; b drepturile de asigurări sociale se stabilesc în procentele legale aplicate la venitul net cuvenit condamnatului, după reţinerea cotei prevăzute la lit.

Confidențialitate și securitate - Blogger Ajutor

Pe durata executării pedepsei, condamnatului i se interzice dreptul electoral de a fi ales. Instanţa poate dispune ca cel condamnat să respecte şi una sau mai multe din obligaţiile prevăzute în art.

Pedeapsa se execută la locul de muncă în baza mandatului de executare a pedepsei.

new york city

Pe timpul executării pedepsei în unitatea în care cel condamnat îşi desfăşoară activitatea la data aplicării pedepsei, contractul de muncă se suspendă. În cazul executării pedepsei într-o altă unitate decât cea în care îşi desfăşura activitatea condamnatul la data aplicării pedepsei, contractul de muncă încheiat încetează.

Pedeapsa se execută fără a se încheia contract de muncă. În cazul în care cel condamnat la executarea pedepsei la locul de muncă a devenit militar în termen în cursul judecăţii sau după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedeapsa se execută la locul de muncă, după trecerea în rezervă a acestuia.

Revocarea executării pedepsei la cum nu se stabilește pe cineva de muncă Art. Toti au obligatia de a NU parasi domiciliul declarat, in care se afla de la momentul autoizolarii.

Daca restul familiei nu doreste sa intre in izolare alaturi de persoana care a calatorit, atunci se solicita catre Directia de Sanatate Publica intrarea acesteia in carantina institutionalizata. Aceasta optiune este posibila numai in cazul in care persoana NU a avut anterior contact cu familia! Masuri de igiena pentru persoanele autoizolate Persoanele aflate in izolare la domiciliu trebuie sa respecte urmatoarele masuri de igiena personala: Sa evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze intr-o camera separata.

Sa NU primeasca vizitatori in perioada de autoizolare la domiciliu. Sa se spele pe maini cu apa si sapuntimp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei etc. Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tusesc ori sau sa stranute si sa tuseasca in pliul cotului.

Batista se arunca imediat la cosul de gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde. Sa aeriseasca cat mai bine toate incaperile casei. Spatiile comune ale casei bucatarie, baie trebuie sa fie bine aerisite! Sa tina legatura zilnic cu medicul de familie si sa-l informeze asupra evolutiei tuturor membrilor familiei. Sa sune la numarul unic de urgenta in cazul in care apare cel putin unul din urmatoarele simptome: tuse, febra, dificultati la respiratie, durere in gat — sa isi acopere nasul si gura cu o masca de protectie.

De asemenea, persoanele se pot informa cu privire la noul coronavirus la TELVERDE — acest numar de telefon pentru informare, nu pentru urgente. Printre masurile de curatare si cum nu se stabilește pe cineva a locuintei si obiectelor din locuinta se numara, curatarea zilnica si dezinfectarea zilnica a suprafetelor care sunt in mod obisnuit atinse cu frecventa mare si utilizarea de sbstante dezinfectante de uz casnic pe baza de clor. Ce se intampla daca un membru al familiei prezinta simptome sau are o alta urgenta medicala in timp ce se afla in autoizolare?

Mentionati, obligatoriu, ca va aflati in situatia de autoizolare la domiciliu! Iata ce mai puteti face: Limitati cat mai mult posibil contactul apropiat — la mai putin de 1 metru, pentru mai mult de 15 minute — acoperiti-va gura si nasul cu batista cand tusiti sau stranutati!