Sari la conținut

Realizarea unui studiu de marketing privind potențialul de promovare a universităților românești A. Elaborarea unei cadru de politică publică privind introducerea sau îmbunătățirea rutelor de acces și progres în învățământul superior A. Elaborarea unor instrumente pentru susținerea sistemică a conectivității mediului academic cu mediul socio-economic A. Propunerea unui model de regulament cadru de etică pentru universități care să contribuie la creșterea calității procesului educațional la nivel instituțional A.

online dating învățământ superior

Current Style: Standard Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior din România Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior sau universităţi care au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea.

Sistemul naţional de învăţământ superior include toate instituţiile de învăţământ superior acreditate.

online dating învățământ superior

O instituţie de învăţământ superior autorizată să funcţioneze provizoriu, conform procedurilor legale în vigoare, devine parte a sistemului naţional de învăţământ superior numai după acreditare. Pentru mai multe informații puteți accesa și site-ul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - www.

online dating învățământ superior

Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Aceste online dating învățământ superior au personalitate juridică, au caracter nonprofit şi sunt apolitice.

Instituţiile de învăţământ superior sunt persoane juridice de drept public sau, după caz, persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică. Autonomia universitară este garantată prin Constituţie.

online dating învățământ superior

Libertatea academică este garantată prin lege. De asemenea si răspunderea publică este reglementată pentru orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau particulară.