Sari la conținut

These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads. Ediții filatelice noi. Pe carte a fost imprimată o marcă postală fixă reflectând prima serie de mărci poștale cu valorile nominale de 7 c. Prin acest eveniment, Administraţia Poştală a Moldovei precede alte state din sud-estul Europei Grecia emite primele mărci poştale în , Imperiul Otoman în , Serbia în , iar Bulgaria şi Albania - după obţinerea independenţei, în anul şi, respectiv, Prima serie de mărci poștale a Republicii Moldova a fost pusă în circuitul poștal la 23 iunie , în ziua primei aniversări de la proclamarea suveranităţii.

mg dating u-pb dating de zircon

Poșta Moldovei Printr-o decizie a Direcţiei poştelor şi diligenţelor a Moldovei din anula fost pusă mg dating circulaţie prima serie de mărci poştale ca mijloc de expediere, mg dating străvechea stemă a Muşatinilor şi a ţării - Cap de Bour.

Prin acest eveniment, Administraţia Poştală a Moldovei precede alte state din sud-estul Europei Grecia emite primele mărci poştale înImperiul Otoman înSerbia îniar Bulgaria şi Albania - după obţinerea independenţei, în anul şi, respectiv, Prima serie de mărci poștale a Republicii Moldova a fost pusă în circuitul poștal la mg dating iunieîn ziua primei aniversări de la proclamarea suveranităţii. Emisiunea era constituită din trei mărci poştale, care purtau atributele statalităţii — Stema şi Drapelul.

mg dating druggie dating site

La 23 iuniecu ocazia aniversării a 25 de ani de la emiterea primelor mărci poștale, a fost pusă în circulație o carte poștală cu marcă fixă. Pe carte a fost imprimată o marcă postală fixă reflectând prima serie de mărci mg dating cu valorile nominale de 7 c. Tot în acest an, la 27 august, Republica Moldova a sărbătorit 25 de ani de la proclamarea suveranității, eveniment marcat prin emisiune poștale - coliță cu trei mărci poștale care în ansamblu formează Tricolorul.

mg dating jucătorii de baschet online dating

Marca cu valoarea nominală de 11 L din coliță este cea de-a a marcă a Republicii Moldova, fiind marcată cu o ștampilă cu obliterare specială. Ediții filatelice noi.