Sari la conținut

Rețineți că avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, chiar dacă prelucrarea este restricționată, de exemplu pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție, protejarea drepturilor altor persoane sau din motive de interes public important. Date cu caracter personal utilizate pentru respectarea cerințelor de conformitate În ceea ce privește orice date cu caracter personal utilizate pentru a respecta cerințele privind prevenirea spălării banilor, prevenirea finanțării terorismului, cerințele fiscale, de audit sau cerințe similare privind păstrarea datelor, nu vom stoca și utiliza astfel de date cu caracter personal mai mult timp decât ni se cere în baza acestor cerințe specifice de păstrare. Dreptul la portabilitatea datelor Ne puteți solicita să vă trimitem datele dumneavoastră cu caracter personal a se vedea Secțiunea 2. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal Datorită naturii activității noastre și a relațiilor contractuale pe care noi sau alte societăți din grupul nostru le avem cu dumneavoastră, nu putem preciza cu exactitate cât timp vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți găsi mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs.

Biroul de Cooperare al Elveției

Alege o mărime și te informăm pe email dacă este disponibilă. Dacă articolul este disponibil, vei primi un email de la noi. Ținem pumnii! A apărut o eroare, încercați din nou mai târziu.

e-mail dating ch

În acest caz, administratorul datelor dvs. În acest fel, îl puteți contacta și pe responsabilul nostru cu protecția datelor. Adresa de e-mail pe care o furnizați poate reprezintă datele dvs.

e-mail dating ch

Pentru a fi informat despre disponibilitatea produsului, vă rugăm să introduceți adresa de e-mail. Vă rugăm să aveți în vedere că Comisia Europeană poate schimba locația online a acestor informații în viitor. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal Datorită naturii activității noastre și a relațiilor contractuale pe care noi sau alte societăți din grupul nostru le avem cu dumneavoastră, nu putem preciza cu exactitate cât timp vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal.

  • Suntem întâlniți acum ce
  • Viteza datând lyon 25-35
  • Alege o mărime și te informăm pe email dacă este disponibilă.
  • Încălţăminte sport Sprandi CP(III)CH BLEUMARIN - CCC

Această perioadă va depinde de mai mulți factori, cum ar fi durata contractului încheiat cu dumneavoastră, termenul legal de prescripție sau termenul contractual privind exercitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute în contractul încheiat cu dumneavoastră, precum și cerințe de reglementare și de conformitate care ne sunt impuse de lege. Totuși, în oricare caz, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar scopului pentru care le-am obținut.

Enumerăm mai jos câteva exemple privind modul în care decidem cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

e-mail dating ch

Date cu caracter personal utilizate pentru respectarea cerințelor de conformitate În ceea ce privește orice date cu caracter personal utilizate pentru a respecta e-mail dating ch privind prevenirea spălării banilor, prevenirea finanțării terorismului, cerințele fiscale, de audit sau cerințe similare privind păstrarea datelor, nu vom stoca și utiliza astfel de date cu caracter personal mai mult timp decât ni se cere în baza acestor cerințe specifice de păstrare.

Drepturile dumneavoastră Mai jos vă prezentăm drepturile pe care le aveți în baza legii și ceea ce face DDM pentru a proteja drepturile respective. Puteți contacta Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la dacă doriți să aflați mai multe informații sau să utilizați oricare dintre aceste drepturi.

e-mail dating ch

Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal Aveți dreptul de a obține din partea DDM confirmarea dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate sau nu; și de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal primind o copie a acestora.

Vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la dacă doriți e-mail dating ch accesați datele dumneavoastră cu caracter personal deținute de DDM.

Dreptul la rectificare corectare Dacă datele cu caracter personal pe care DDM le deține despre dumneavoastră sunt inexacte sau nu sunt complete, aveți dreptul de a ne solicita să le corectăm.

01.01.2011-01.06.2012

Dacă datele cu caracter personal respective au fost transmise unor terțe părți, le vom solicita acestora să corecteze datele, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau necesită un efort disproporționat din partea noastră. Vă vom spune căror terțe părți le-am transmis datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă ne solicitați acest lucru.

e-mail dating ch

Este posibil să fie nevoie să verificăm acuratețea noilor date pe care ni le furnizați. Vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE ladacă este necesar să corectăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteți solicita să ștergem toate datele dumneavoastră cu caracter personal e-mail dating ch de noi și vom face acest lucru în următoarele cazuri: datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am prelucrat sau colectat; dacă vă retrageți consimțământul de la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal — dar numai în cazurile în care nu avem alt temei juridic pentru a le prelucra, în afară de consimțământul dumneavoastră; dacă vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu există motive legitime pentru prelucrare care prevalează a se vedea dreptul de opoziție în Secțiunea 7.

  • Dating sfaturi ale tipilor ruși
  • Whos datând în wwe
  • În afară de DDM, alte societăți din cadrul grupului nostru pot prelucra de asemenea datele dumneavoastră cu caracter personal — a se vedea Secțiunea 4.
  • Romania - DDM Group

Rețineți că în anumite cazuri nu putem șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, chiar dacă ne solicitați să facem acest lucru, în special atunci când prelucrarea lor este necesară pentru respectarea legii de ex. Vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la dacă doriți să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal deținute de DDM.

Dreptul la restricționarea prelucrării Aveți dreptul de a solicita DDM să restricționeze modul în care vă prelucrăm datele.

e-mail dating ch

Acest lucru înseamnă că ne va fi permis să vă stocăm datele cu caracter personal, dar nu le vom mai putea prelucra. Vom restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri: dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; vom restricționa prelucrarea pe perioada necesară pentru stabilirea acurateței; dacă utilizarea datelor de către noi este ilegală, dar nu doriți să le ștergem; dacă aveți nevoie ca noi să păstrăm datele chiar dacă nu ne mai sunt necesare deoarece aveți nevoie de ele pentru a constata, exercita sau apăra e-mail dating ch în justiție sau v-ați opus utilizării datelor dumneavoastră de către noi, dar trebuie să verificăm dacă avem motive legitime care prevalează pentru a le utiliza a se vedea Secțiunea 7.

Ceas Chronoswiss Regulator Classic Date CH-8733-BLBK/11-2

Rețineți că avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, chiar dacă prelucrarea este restricționată, de exemplu pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție, protejarea drepturilor altor persoane sau din motive de interes public important. E-mail dating ch doriți să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la.

Dreptul la portabilitatea datelor Ne puteți solicita să vă trimitem datele dumneavoastră cu caracter personal a se vedea Secțiunea 2.

Aveți dreptul de a transfera aceste date cu caracter personal unei societăți diferite operator de date sau să ne solicitați direct să facem acest lucru. Vă vom trimite aceste date cu caracter personal în cazul în care: am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal pentru că ne-ați dat consimțământul să facem acest lucru, sau pentru a executa un contract pe care l-ați încheiat cu DDM; și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate acest lucru înseamnă de exemplu că nu vă putem da datele cu caracter personal în această formă dacă le avem doar în dosare pe hârtie.

Vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la sau reprezentantul nostru în UE la pentru mai multe informații privind modul de exercitare a acestui drept.

Dreptul la opoziție Atunci când temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim și considerați e-mail dating ch, din cauza situației dumneavoastră particulare, nu mai doriți ca noi să le prelucrăm, vă puteți opune oricând prelucrării e-mail dating ch continuare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.