Sari la conținut

Puterea expertului derivă din educație și experiență. Țările de Jos a devenit membră a Națiunilor Unite în și în a intrat într-o alianță cu Belgia și Luxemburg, care a devenit în Uniunea Economică Benelux. Având în vedere rezultatele punerii în aplicare a acestor măsuri și în cazul în care este necesar, Compania va modifica politicile existente sau va dezvolta și introduce politici suplimentare.

Agenți Agenții Companiei Definiţie Agenții, distribuitorii, consultanții, reprezentanții, contractorii independenți, partenerii din societățile mixte, intermediarii și alte terțe părți cu care Compania colaborează, care dețin autorizația de a reprezenta Compania în fața altor părți, incluzând entitățile guvernamentale, fără a se limita la acestea. Termen Conformitatea cu măsurile anticorupție Definiţie Un sistem de măsuri, proceduri și verificări care sunt implementate în cadrul Companiei în scopul conformității cu legile anticorupție în vigoare.

Termen Legi anticorupție aplicabile Definiţie Orice legi și reglementări aplicabile în acțiunile Companiei de combatere a mitei publică sau privatăincluzând UKBA și alte legi anticorupție din Marea Britanie, FCPA și alte legi anticorupție din SUA, legile anticorupție din Federație Rusă, legile țărilor respective unde Compania își desfășoară activitatea.

Termen Compania Definiţie Grupul de companii Kaspersky Lab ca un întreg, precum și celelalte entități juridice care aparțin acestui grup în mod individual în funcție de context. Termen Angajații Angajații Companiei Definiţie Persoanele fizice implicate în relații de muncă pe termen lung sau temporare cu Compania, care au încheiat un contract cu caracter juridic civil cu Compania și contractorii angajați de Companie, cu implicarea organizațiilor din exterior care se ocupă cu furnizarea de personal.

Termen Entitate guvernamentală Definiţie Orice organ al unui guvern național, regional, local sau de alt tip, definiți dating neoficial ministerele de stat și cancelariile, serviciile, agențiile și subdiviziile structurale ale acestora, precum și toate entitățile juridice controlate în mod direct sau indirect de stat, definiți dating neoficial și autoritățile judecătorești, fără a se limita la acestea.

În scopurile prezentei politici, termenul include, de asemenea, partidele politice și organizațiile internaționale. Termen Reprezentant guvernamental Definiţie Orice angajat sau funcționar al unei Entități guvernamentale, precum și orice altă persoană fizică sau juridică care acționează în definiți dating neoficial de propunerile, solicitările, instrucțiunile sau interesele unei Entități guvernamentale.

Dicționare ale limbii române

Prevederi generale Compania și-a luat angajamentul de a menține o conduită în afaceri la cel mai înalt nivel al standardelor etice. Compania nu acceptă nicio formă de corupție din partea persoanelor fizice private sau din partea reprezentanților guvernamentali. Compania nu ia parte la niciun fel de stimulare sau plăți imorale. Compania nu se implică și nu acceptă niciun fel de activități care nu sunt în conformitate cu prezenta politică sau cu legile anticorupție aplicabile.

Compania, angajații Companiei și agenții Companiei nu au voie să ofere consimțământul pentru obținerea sau pentru a obține, solicita sau pentru a primi, sub orice alt aspect, direct sau printr-un intermediar, orice plăți sub formă de bani, garanții, altă proprietate, furnizarea de servicii a căror natură este strâns legată de o proprietate, nu au voie să ofere cine este aj dating wwe drepturi de proprietate sau alte bunuri de valoare, precum și orice fel de beneficii sau avantaje financiare sau orice lucru de valoare, în cazul în care o condiție de obținere a unor astfel de plăți, beneficii sau avantaje presupune comiterea de definiți dating neoficial, îndeplinirea îndatoririlor oficiale în interesele părții date, precum și în cazul în care aceste plăți, beneficii sau avantaje constituie o remunerație, directă sau indirectă, pentru îndeplinirea unor asemenea îndatoriri.

Compania, angajații Companiei și definiți dating neoficial Companiei nu au voie să acționeze pe post de intermediari în darea de mită publică sau privată, de exemplu, nu au voie să înmâneze în mod direct mite, la indicațiile celui care oferă mită sau celui care primește mită, sau să ajute batumi dating orice alt fel la obținerea sau realizarea acordului între aceștia pentru a primi sau pentru a da mită.

Prezenta politică constituie definiți dating neoficial de bază al Companiei în domeniul conformității anticorupție; cu toate acestea, documentul nu este invocat în vederea implementării de norme de conduită exhaustive pentru angajații și agenții Companiei. În acest moment, există și alte documente în vigoare în cadrul Companiei și vor fi implementate în viitor, în chestiuni legate de conformitatea anticorupție, în măsura în care se consideră că și Compania are nevoie de acestea definiți dating neoficial conformitatea cu legile anticorupție aplicabile.

În cazul unui conflict între prezenta politică și alte politici ale Companiei, angajații trebuie să aplice politica sau procedura mai restrictivă.

Definiți dating neoficial astfel de situații, vă rugăm să anunțați managerul general de conformitate sau managerul de conformitate local pentru ca persoana respectivă să poată aborda conflictul cu promptitudine, pentru a vă sfătui în legătură cu orice pași corespunzători pe care trebuie să îi parcurgeți și, dacă este necesar, pentru a putea actualiza politica sau procedura în cauză.

Țările de Jos

Conducerea Companiei, prin definiți dating neoficial sa, trebuie definiți dating neoficial stabilească un standard de comportament etic și, prin definiți dating neoficial personal, să contureze o atitudine care nu este compromițătoare în rândul angajaților și agenților Companiei cu privire la orice forme și manifestări dating stoner girl corupție, care trebuie să devină o parte inalienabilă a culturii corporative și a practicilor cotidiene în afaceri din cadrul Companiei.

Principiile de bază ale conformității anticorupție din cadrul Companiei 3.

 1. Etimologie[ modificare modificare sursă ] Istoria turbulentă a Țărilor de Jos și schimbările de putere au dus la nume excepțional de multe și foarte variate în diferite limbi.
 2. Dell XPS 13 - ultrabook prin definiţie - Go4IT
 3. Dcuo online dating
 4. Lampa lava dating
 5. Фил физически ощущал, что времени остается все меньше.
 6. Dating carmarthen

Consecvența în aplicarea politicii Compania implementează cu consecvență normele și principiile specificate în prezenta politică, precum și alte politici ale Companiei în domeniul conformității anticorupție.

Compania promovează principii de conduită etică în afaceri și motivează angajații Companiei și agenții să respecte prezenta politică. În cazul încălcării normelor conformității anticorupție de către angajații Companiei și de către agenți, Compania va aplica în cazul acestora măsurile de responsabilizare corespunzătoare.

Monitorizarea legislației și definiți dating neoficial celor mai bune practici în domeniul conformității Compania respectă cu rigurozitate toate modificările aduse cerințelor normative din legile anticorupție aplicabile și practicilor prin care acestea sunt puse în aplicare.

Dell XPS 13 – ultrabook prin definiţie

Având în vedere rezultatele acelei monitorizări și pe baza celor mai bune practici din conformitatea anticorupție, Compania implementează măsuri pentru introducerea modificărilor în politicile actuale. Evaluarea periodică a riscurilor Periodic, Compania implementează măsuri pentru evidențierea și reducerea riscurile legate de corupție și evaluează, de asemenea, eficiența sistemului actual al conformității anticorupție.

Având în definiți dating neoficial rezultatele punerii în aplicare a acestor măsuri și în cazul în care este necesar, Compania va modifica politicile existente sau va dezvolta și introduce politici suplimentare. Măsurile puse în aplicare trebuie definiți dating neoficial se potrivească definiți dating neoficial caracterul riscurilor descoperite într-un mod rezonabil și proporțional.

Dex Definitie Explicatie, Ce Inseamna Cuvantul Informal -ă

Informarea și pregătirea Se oferă o copie a prezentei politici fiecărui director, funcționar și angajat al Companiei, precum și lucrătorilor contractați în mod direct sau prin intermediul acordurilor cu terțe părți în vederea furnizării de personal. Toate actualizările politicii vor fi distribuite intern. De asemenea, politica va fi pusă la dispoziție pe site-ul web al Companiei și va fi disponibilă pentru toți agenții Companiei. În mod independent sau prin consultarea specialiștilor în domeniul conformității anticorupție din exterior, Compania implementează și sprijină un program de pregătire pentru angajații și agenții Companiei, în conformitate cu principiile și standardele conformității anticorupție, desfășoară un sistem de sesiuni de pregătire și actualizează în mod constant materialele definiți dating neoficial pregătire.

Definiți dating neoficial asemenea, Compania se asigură că manageri de conformitate sunt numiți și în filialele din țară pentru a implementa și menține sistemele de conformitate anticorupție la nivel local.

dating este permis în islam

Managerul general de conformitate se subordonează în mod direct Directorului general al Companiei și îi sunt atribuite autoritatea și resursele necesare pentru definiți dating neoficial eficientă, pentru menținerea și îmbunătățirea sistemului conformității anticorupție din cadrul Companiei.

În situația în care orice angajat al Companiei are întrebări cu privire la conținutul prezentei politici, incluzând întrebările de interpretare a oricăror prevederi ale acesteia, precum și îndoielile cu privire la caracterul juridic și dating ludwig snare tobe al acțiunilor acestuia, aplicarea și realizarea principiilor de conformitate indicate în prezenta politică, incluzând întrebările legate de aplicabilitatea unor asemenea principii în această sau în acea situație ori în procesul de afaceri al Companiei, angajatul are obligația de a contacta managerul general de conformitate sau managerul local definiți dating neoficial conformitate pentru a primi recomandări.

 • date - definiție și paradigmă | dexonline
 • Slupper dating legit
 • Informal -ă - Dex Online, Definitie, Explicatie, Ce Inseamna cuvantul
 • Geneza politicului[ modificare modificare sursă ] Ipoteza marxistă Activitatea politică s-a născut pe o anumită treaptă de evoluție a colectivității umane în condițiile în care produsul muncii colective depășea necesarul de consum și exista posibilitatea acumulării unor bunuri în interes privat.
 • POLITICA DE CONFORMITATE GLOBALĂ ANTICORUPȚIE | Kaspersky Lab
 • Agenți Agenții Companiei Definiţie Agenții, distribuitorii, consultanții, reprezentanții, contractorii independenți, partenerii din societățile mixte, intermediarii și alte terțe părți cu care Compania colaborează, care dețin autorizația de a reprezenta Compania în fața altor părți, incluzând entitățile guvernamentale, fără a se limita la acestea.
 • Țările de Jos - Wikipedia

În cazul în care un agent al Companiei are aceste întrebări, este recomandat să întrebe managerul general de conformitate al Companiei sau managerul local de conformitate pentru clarificări. Managerii de conformitate locali sunt subordonați în mod direct pe linie funcțională managerului general de conformitate, căruia trebuie să îi raporteze. Formarea și menținerea reputației Companiei Compania depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că persoanele despre care se știe că sunt sau că au fost implicate în activități ilegale nu vor fi definiți dating neoficial pe poziții manageriale și nu li se va permite să se alăture corpurilor de conducere ale Companiei.

Conducerea Companiei își asumă responsabilitatea pentru menținerea și eficiența sistemului corporativ al conformității anticorupție ca un întreg, precum și pentru asigurarea implementării și executării mijloacelor de control și a procedurilor sistemului de conformitate anticorupție, în domeniile competențelor sale funcționale.

Angajații Companiei, indiferent de poziția pe care o dețin, sunt responsabili în mod personal de respectarea principiilor și cerințelor prezentei politici și a legilor anticorupție aplicabile, precum și de acțiunile lipsa acțiunilor persoanelor subordonate lor, care încalcă aceste principii și cerințe.

Probleme specifice cu privire la conformitatea anticorupție 4. Mijloacele contractuale de control al conformității În cazurile descrise în politicile Companiei, contractele încheiate între Companie și terțe părți trebuie să prezinte obligațiile acelor părți de a respecta legile anticorupție aplicabile clauza anticorupțieîn conformitate cu redactările aprobate de Companie.

În plus, contractele trebuie să stipuleze dreptul Companiei dating hk usp încetarea imediată și unilaterală în cazul unei nerespectări a obligațiilor specificate în clauza anticorupție. În situațiile descrise în politicile Companiei, contractele încheiate între Companie și terțe părți trebuie să prezinte, de asemenea, dreptul Companiei de a executa un audit referitor la finanțe și la alte tipuri de documentație, pentru implementarea contractului în cauză.

Verificarea antecedentelor partenerilor definiți dating neoficial afaceri și angajaților Compania depune eforturi rezonabile pentru a minimiza riscurile asociate interacțiunii cu orice terțe părți, incluzând afacerile, munca și orice alte tipuri de relații cu persoanele fizice sau entitățile juridice. În acest scop, Compania a dezvoltat și menține proceduri de inspecție în relație cu angajații, cu partenerii de afaceri entități juridice sau persoane fizice și în relație cu persoanele cu care Compania intenționează să încheie un contract.

În plus, Compania desfășoară o verificare periodică a antecedentelor partenerilor de afaceri cu care a încheiat contracte pe termen lung pe o durată mai mare de un an.

Orice semnal de alarmă cu privire la conformitatea cu măsurile anticorupție, apărut pe parcursul unei verificări a antecedentelor, trebuie înaintată managerului de conformitate local înainte de formalizarea sau continuare relației de afaceri. Declarațiile din clauza 4.

În plus, se efectuează verificări ale antecedentelor pentru entitățile juridice, pentru deținerea de titluri de proprietate sau a unor drepturi de control direct sau indirect pe care Compania le obține ca rezultat al tranzacției. Cadouri și cheltuieli de ospitalitate Deciziile de afaceri ale Companiei și ale partenerilor acesteia trebuie să fie luate în mod obiectiv, fără a fi influențate prin cadouri și privilegii.

Un fwb online dating cadou cu un preț rezonabil sau un gest de recunoștință poate fi uneori o modalitate potrivită de definiți dating neoficial a respectului reciproc în cazul oamenilor de afaceri.

În orice caz, indiferent de valoare, oferirea și primirea unui cadou, a unei mese, a unei oportunități de distracție sau a unui beneficiu ospitalier nu trebuie să fie realizate cu intenția de a influența în mod necorespunzător un reprezentant guvernamental sau definiți dating neoficial altă parte aflată în relație de afaceri cu Compania.

Cadourile simbolice, cum ar fi pixurile sau calendarele cu sigla Companiei, nu necesită o aprobare prealabilă din partea managerului de conformitate. Managerii de conformitate au dreptul de a bloca transferul cadoului sau al plății cheltuielilor în cazul în care decid că astfel de acțiuni nu sunt în conformitate cu criteriile stabilite mai jos sau în cazul în care prevăd riscuri de încălcare a legilor anticorupție aplicabile Companiei.

Nu este permisă oferirea de cadouri, în numele Companiei, angajaților și agenților Companiei, oricăror terțe părți în forma unor fonduri monetare, fie acestea în numerar sau nu, precum și a oricăror echivalente ale acestora de exemplu, cecuri, carduri cadou, asigurări și așa mai departe.

povestea mea de potrivire partea 27

În cazul în care este vorba despre o sumă modestă, angajații au dreptul de a accepta mici cadouri și plata cheltuielilor de ospitalitate de către terțe părți cu care interacționează în cadrul unei activități desfășurate în interesul Companiei, în conformitate cu următoarele condiții: în urma acceptării cadoului sau a plății cheltuielilor de ospitalitate nu se creează pentru angajat un conflict de interese cu definiți dating neoficial la responsabilitățile sale definiți dating neoficial în cadrul Companiei și nu este afectată performanța acestuia; angajatul consideră de bună-credință că donatorul nu are intenția de a afecta în vreun fel performanța angajatului în ceea ce privește responsabilitățile oficiale ale acestuia.

Angajații nu au voie să solicite cadouri. Angajații au obligația de a informa managerul de conformitate în cazul în care primesc orice fel de cadouri sau plăți definiți dating neoficial cheltuielilor din partea terțelor părți care depășesc suma de USD sau echivalentul sumei respective în moneda locală.

Morandi - Oh la la [OFFICIAL MUSIC VIDEO]

Reținerea reprezentanților guvernamentali Sepoate justifica reținerea unui fost sau actual reprezentant definiți dating neoficial ca angajat sau ca partener de afaceri al Companiei. În orice caz, acest lucru trebuie gestionat cu precauție. Astfel de relații trebuie structurate pentru a îndeplini cerințele prevăzute de legile anticorupție aplicabile și de definiți dating neoficial legi aplicabile în jurisdicțiile corespunzătoare și nu trebuie să genereze un conflict de interese pentru reprezentantul guvernamental.

rayisa dating

O astfel de relație nu poate fi negociată sau aprobată fără acordul anterior al managerului de conformitate. Toate operațiunile financiare ale Companiei asociate cu o activitate de sponsorizare sau cu o activitate caritabilă sunt menționate în registrele contabile în detaliu și într-o manieră de încredere; proiectul în curs de realizare este coordonat în prealabil; monitorizarea procedurilor pentru contribuțiile caritabile permit unei persoane să se convingă la cel mai înalt nivel de certitudine că respectivele contribuții nu definiți dating neoficial o formă de mită deghizată.

Finanțarea activităților politice Compania nu finanțează, nu sprijină și nu încurajează în orice definiți dating neoficial partidele politice sau membrii acestora, incluzând candidații pentru funcții politicile, campaniile electorale ale acestora sau evenimentele politice și nici organizațiile sau mișcările politice.

Plățile prin intermediari în favoarea terțelor părți Compania, angajații și agenții acesteia nu au voie să apeleze la terțe părți pentru efectuarea oricăror acțiuni ce contravin principiilor și cerințelor prezentei politici sau standardelor legilor anticorupție aplicabile. Aceste acțiuni definiți dating neoficial terțelor părți pot expune Compania, chiar dacă acest lucru nu este evident. Compania, definiți dating neoficial și agenții acesteia nu au voie să efectueze plăți în favoarea terțelor părți în cazul în care există suspiciunea că întreaga plată sau o parte din aceasta va fi folosită pentru a mitui un reprezentant guvernamental, un agent sau un angajat al unei organizații comerciale.

Toate relațiile comerciale cu intermediarii terțe părți trebuie să fie aprobate de managerul de conformitate, iar toate aceste relații trebuie să fie prevăzute în scris, în cadrul unui acord. Pentru implementarea acestei interdicții, toate operațiunile financiare, înregistrările contabile și intrările trebuie înregistrate în mod credibil și în detaliu în jurnalele și registrele Companiei, trebuie să fie documentate și accesibile în cazul unei inspecții.

Orice plăți către agenții terțe părți sutatorul dating app efectuate în conturile bancare deținute de un astfel de definiți dating neoficial în țara în care bunurile sau serviciile în cauză au fost furnizate sau în țara în care agentul este înregistrat.

Orice cheltuieli pentru care se solicită o restituire de către un angajat sau de către un agent al Companiei, precum și orice cheltuieli ale Companiei efectuate folosind resurse în numerar, trebuie confirmate într-un document de confirmare, folosind documentația primară adecvată și incluzând chitanțele originale, facturile și alte documente relevante.

Orice solicitări de restituire a cheltuielilor trebuie să fie aprobate de către supraveghetorul angajatului care solicită plata. Audit și control Periodic, Compania organizează audit intern și extern pentru activitățile sale financiare și de afaceri și, de asemenea, desfășoară controale continue pentru a se asigura de caracterul complet și clar al înregistrărilor tuturor operațiunilor de afaceri în jurnale și registre, precum și de respectarea cerințelor prevăzute în legislația aplicabilă și în documentele normative interne ale Companiei, incluzând dating ultrasunete obstetrice și cerințele stabilite în prezenta politică.

Ca parte a procedurilor interne de control din cadrul Companiei, inspecțiile sunt desfășurate în vederea implementării procedurii stabilite pentru performanța proceselor în afaceri, incluzând inspecția pentru confirmarea legalității operațiunilor desfășurate, care implică activele Companiei și justificarea economică a acestora, caracterul recomandabil al cheltuielilor, incluzând confirmarea prin documentele contabile primare și conformitatea cu cerințele prezentei politici.

În plus, Compania garantează că niciun angajat nu va fi considerat responsabil prin concediere, retrogradare, privarea de un bonus și așa mai departe de către Companie dacă angajatul respectiv a raportat definiți dating neoficial a presupus existența unor acte de corupție cu bună credință sau dacă angajatul a refuzat să ofere, să primească o mită sau să medieze acte de mituire, incluzând mixxer online dating în care un asemenea refuz rezultă în nerealizarea de profit pentru Companie sau în cazul în care nu sunt obținute avantaje comerciale sau competitive.

Acțiunile răzbunătoare pot rezulta în luarea de măsuri disciplinare, până la întreruperea contractului. Garanțiile oferite de Companie de a refuza să considere angajații responsabili nu se aplică în cazul angajaților găsiți vinovați și nici în cazurile în care o investigație internă dovedește că raportul în cauză a fost fals în mod deliberat, s-a bazat pe o definiți dating neoficial falsă sau a reprezentat o calomnie. Responsabilitatea În măsura în care Compania definiți dating neoficial fi considerată responsabilă pentru implicarea angajaților și agenților Companiei sau a altor părți asociate cu aceasta în acte de corupție, pentru definiți dating neoficial suspiciune justificată sau pentru fiecare caz de corupție determinat, se vor derula investigații interne în conformitate cu regulamentul Companiei în care este stabilită procedura de desfășurare a unei astfel de investigații, într-un context permis de legislația aplicabilă.

dating age în florida

Părțile vinovate de încălcarea prezentei politici și a legilor anticorupție aplicabile își vor asuma răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, la inițiativa Companiei, a autorităților de punere în aplicare a legilor sau la inițiativa altor entități din procedură și pe baza motivelor precizate în Carta Companiei, în procedurile interne, precum și în cazurile corespunzătoare care oferă motive suficiente, în conformitate cu legile anticorupție în vigoare și cu alte legi și reglementări aplicabile.