Sari la conținut

Responsabilitate socială Electrica S. Combaterea corupţiei 6. Valori şi antivalori în etică 8. Confidențialitatea — Fiecare salariat are obligația să protejeze informațiile confidențiale legate de client, de un salariat al Băncii şi informațiile Băncii ce constituie secret comercial şi bancar, împotriva folosirii sau divulgării neautorizate sau neadecvate.

Acestea sunt următoarele: 1. Inovaţie Printr-o dezvoltare continuă a practicilor de afaceri, a know-how-ului şi a tehnologiilor, Electrica S. Responsabilitate socială Electrica S. Serviciile Electrica S. Electrica S. Totodată, mediul înconjurător, protejarea sa, responsabilitatea faţă de comunitate şi dezvoltarea durabilă sunt deosebit de importante pentru Electrica S. Strategia de dating etica clienților durabilă a organizaţiei are la bază principiul conform căruia respectul faţă de om şi faţă de mediu sunt fundamentul identităţii Electrica S.

Compania încurajează de-asemenea cercetarea şi inovaţia pentru a dezvolta know-how-ul în domeniul asigurării calității şi securității, al valorificării şi reciclării materialelor, al economiei de resurse naturale, cât şi al reducerii efectelor nocive ale anumitor activități.

  1. Online dating new delhi
  2. Cod de Etică și Conduită Profesională - Electrica
  3. Dating online în ucraina

Integritatea Integritatea, ca valoare asumată de un individ sau o organizaţie, înseamnă consistența dintre acțiuni, valori, principii și reguli de drept.

În mediul de afaceri, o organizaţie este considerată integră dacă informează corect opinia publică și părțile interesate cu privire la ce are de gând să facă transparențădacă face ceea ce a spus că va face consecvenţă, predictibilitate și verticalitate şi îşi asumă responsabilitatea deciziilor şi acţiunilor sale este responsabilă atât legal cât şi social.

dating etica clienților

Loialitatea Personalul Electrica S. Responsabilitatea Personalul Electrica S. Obiectivitate Electrica S. Transparenţă Electrica S. Nediscriminare Electrica S. Concurenţă loială Electrica S. Respect Personalul Electrica S. Norme de conduită 1. Dispoziţii generale 1. Normele de conduită se aplică în mod obligatoriu personalului Electrica S. Întreg personalul Electrica S. Definiţii Corupţie — Folosirea abuzivă a puterii încredinţate prin atribuţiile unei funcţii deţinute în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup.

dating etica clienților

Plată de facilitare — O plată suplimentară efectuată pentru a determina o persoană să-şi îndeplinească în mod corect obligaţiile profesionale, ceea ce poate conduce la un tratament preferenţial.

Revolving door — Situaţia în care membrii sau personalul dating etica clienților organizații rămân în cadrul acesteia doar o scurtă perioadă de timp înainte de a merge într-o alta, folosindu-se de organizaţie în acest sens.

Avertizare de integritate — Sesizarea de către personalul Electrica S. Conformitate — Respectarea de către organizație a prevederilor cadrului de reglementare aplicabil activităților sale, a normelor și standardelor proprii, precum și a codurilor de conduită și profesionale și a standardelor abilitate pe piața sau industria aferentă.

dating etica clienților

Personalul Electrica S. Conflictul de dating etica clienților — Situaţia în care personalul organizaţiei are un interes personal, direct sau indirect, ce contravine interesului organizaţiei, astfel încât afectează sau ar putea afecta obiectivitatea şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.

Interes personal — Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut de personalul organizației, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu.

Comunicarea - cea mai importantă unealtă - Mihaela Tatu - TEDxCaleaDomneasca

Abatere disciplinară — Orice faptă săvârşită, cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând în acţiune sau inacţiune, prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea organizaţiei. Concurenţă neloială — Orice act sau faptă contrară uzanţelor corecte în activitatea industrială şi de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor, precum şi de efectuare a prestărilor de servicii.

Organizaţie — Ansamblul structurilor Electrica S. Personal — Managementul, angajații şi orice alte persoane care activează în cadrul sau în numele organizației, cu putere decizională sau fără, remunerate dating etica clienților nu, indiferent de forma juridică a acordului pe care îl au cu Electrica S. Norme generale de conduită Aceste norme sunt aplicabile întregului personal al Electrica S. Conformitatea 3.

Account Options

Managementul Electrica S. Informarea corectă 4. Concurenţa loială şi clauza antitrust 5. Practici concertate de tipul cartelurilor sau înţelegerile cu competitorii; 5. Înţelegeri care limitează relaţiile cu furnizorii sau clienţii; 5. Utilizarea abuzivă a poziţiei dominante, atât pe piaţa pe care deţine această poziţie, cât şi pe cele conexe. În cazul în care un reprezentant al Electrica S.

Combaterea corupţiei 6.

Încărcat de

Respect și sinceritate față de clienți — relațiile cu clienții sunt guvernate cu respect, sinceritate, încredere, consecvență, tratament egal, obiectivitate și imparțialitate. Respectarea drepturilor omului — fiecare salariat trebuie tratat cu respect, demnitate şi trebuie să muncească într-un mediu fără discriminări.

  • Dating site despre noi
  • Etica corporativă
  • Etica in Relatia Cu Clientii
  • Perth mining site de dating
  • Apelați udaipur dating

Confidențialitatea — Obligația salariaților să păstreze secretul bancar și comercial asupra oricărei informații ori date nedestinate publicării și să dating etica clienților obțină de la folosirea acestor informații pentru obținerea de avantaje personale. Transparența — dating etica clienților Băncii ca relațiile cu toate părțile implicate în tranzacții sunt guvernate de transparență, ca parte a eforturilor Băncii de a oferi informații precise, corecte, în timp util, sigure și accesibile, referitoare la probleme de interes.

Angajament și responsabilitate socială corporativă — obligația Băncii de a obține rezultate cu impact pozitiv asupra tuturor celor implicați: acționari, clienți, angajați și societate în general. Nivel înalt al guvernanței și al conformității — Impune funcționarea Băncii într-un cadru de guvernanță corporativă eficace prin stabilirea unui sistem unic de reglementare, proceduri și controale aliniate la dating amy cadrului legal și de reglementare național și internațional, căutând în același timp sa protejeze interesele tuturor celor implicați în guvernanța corporativă.

AML — Impune raportarea oricăror tranzacții care pot avea legătură cu acestea și evitarea finalizării unor astfel de tranzacții, în conformitate cu prevederile legale.

Misiune Misiunea Electrica S. Viziune Viziunea Electrica SA este de a se dezvolta ca lider de piață pe segmentele de distribuție și de furnizare a energiei electrice, atât la nivel național cât și la nivel regional. Acestea sunt următoarele: 1.

Evitarea denigrării — Impune obligația salariaților de ași exercita activitatea cu bună credință, potrivit uzanțelor oneste, cu respectarea intereselor părților implicate și a cerințelor concurenței loiale, în condițiile concrete ale pieței. Mecanisme de implementare a valorilor etice Conflicte de interese - Salariații Băncii își păstrează obiectivitatea şi evită conflictul de interese sau orice altă situaţie care ar putea genera conflicte de interese. Evitarea fraudelor - Banca nu tolerează frauda sau practicile care nu îndeplinesc standarde privind conduita salariaţilor.

Ecusonul poate vorbi despre dumneavoastră şi despre afacerile firmei, în diverse ocazii, contacte şi relaţii publice.

Nu trebuie să închizi telefonul dacă discuţia nu este productivă. A încheia o conversaţie fără să-l insulţi pe cel care te-a sunat este o artă a rafinamentului şi a diplomaţiei. O bună scrisoare de afaceri trebuie să fie scurtă, îngrijită, cinstită, simplă şi promptă; primul paragraf din scrisoare relevă clar scopul acesteia, se scrie simplu, interesant şi nu exagerat încercând să convingi destinatarul pentru că poate scădea credibilitatea.

dating etica clienților

Cadoul poate fi o tehnică promoţională şi un element de protocol, iar mita poate fi o tactică de negociere. Scopul lor poate fi atragerea de simpatie, dar şi slăbirea rezistenţei psihologice a adversarului, în negocieri.

Sunt prea mari pentru a trece drept cadouri, dar prea mici pentru a deveni mită. Adevărata mituire începe de la pragul valoric peste care atenţia reîncepe să fie acceptată. Pragul depinde de demnitate, onestitate, avere şi gradul de risc.

Bine ați venit la Scribd!

Vecinătatea imediată, ambianţa, ordinea, 6 curăţenia şi condiţiile de microclimat din interiorul magazinelor şi sediilor firmelor sunt asimilate de clienţi cu corectitudinea, priceperea în afaceri şi grija pentru clientelă. A nu se respecta un contract înseamnă deja a pierde o parte din credibilitate.

dating etica clienților

Partenerii devin mai reticenţi, mai prudenţi. Rolul ei este de regulă, acela de iniţiere a unei relaţii de afaceri.

O scrisoare de prezentare trebuie să se deosebească printr-un element pozitiv şi original de altele, trimise de alţii, către acelaşi destinatar. Astfel, ea are mai multe şanse să fie remarcată şi reţinută. Valori şi antivalori în etică 8.