Sari la conținut

Lu¬ crările din Piaţa Operei constituie o premie¬ ră între lucrările de sistematizare a oraşului dar şi una arheologică, prin dimensiunile deo¬ sebite ale lucrării. Aceei denumire se d i artei i tehnicii de fabricare a obiectelor prin modelarea i arderea argilelor, denumitsi arta ceramicii, precum i obiectelor de argil fcute prin omogenizarea amestecului plastic, modelarea, decorarea, smluirea, uscarea i arderea lui. In functie de compozitie si de modul de prelucrare, materialul se clasifica in: ceramica bruta sau poroasa, ceramica fina sau impermeabila si portelanuri.

Neîncheiate încă, şi deşi ele nu au adus elemente spectaculoase, excavările dating ceramica istorică aici completează date deja cunoscute; ele pot fi considerate un început pentru studiul topo-grafic-arheologic al oraşului, care va trebui întreprins în anii care vin.

Obiective specifice Dezvoltarea studiilor existente TRL2 prin asigurarea funcționalități metodelor folosite pentru selecția artefactelor arheologice folosind noi studii analitice și noi experimente TRL3 ; Integrarea și validarea la nivel de laborator TRL4 a noilor metode spectrometrice; Adaptarea metodelor existente folosite pentru studiul obiectelor de metal pentru a putea fi folosite în studiul probelor de ceramică; identificarea caracteristicilor artefactelor istorice printr-o colecție de metode analitice adecvate XRF, XRD, ICP-AES, ICP-MS ; Identificarea originii artefactelor istorice pe baza unor metode analitice de investigații; Identificarea materialului constituent al unui artefact istoric, în urma analizei compoziționale, precum și a originii acestuia. Anghel, C. Tănăselia — Pictare sau încrustare?

Din acest punct de vedere devine decisivă amploarea săpătu¬ rii: atît în suprafaţă cît şi în adîncime. Lu¬ crările din Piaţa Operei constituie o premie¬ ră dating ceramica istorică lucrările de sistematizare a oraşului dar şi una arheologică, prin dimensiunile deo¬ sebite ale lucrării. Dintre observaţiile interesante prilejuite de excavări notăm cea referitoare la natura sedimentar-aluvionară a solului; deşi acest fapt este cunoscut de multă vreme, el a ap㬠rut de abia acum la lumina zilei pe o supra¬ faţă atît de mare.

Mai mult decît atît s-a pu¬ tut observa şi confirma prezenţa unei vechi albii de rîu — un vechi braţ al Begăi care pînă în secolul XVIII purta denumirea de Ti¬ miş sau Timişel astăzi dispărut — şi care se întindea între clădirea Muzeului Banatului şi actuala Casă de Mode, curgîhd de la est spre vest pînă în faţa operei, de unde se îndrepta — pe sub Restaurantul Ana Lugo j ana — spre sud-vest.

A Efectuat: St. Unele produse ceramice sunt considerate ca fiind de art, n timp ce altele sunt considerate ca fiind decorative, obiecte industriale sau aplicate de arta, sau ca artefacte n arheologie. Acestea pot fi fcute de ctre o persoan sau ntr-o fabric n cazul n care un grup de oameni de proiectare, a face i decora vase. Celadon Longquan, Dinastia Songsec. Cuvntul "Ceramica" vine din greac keramikosnsemnnd "ceramic", care, la rndul su vine de la keramosnsemnnd "pmnt de olrie" se mai numete un material obinut prin dating ceramica istorică i arderea argilelor.

Straturile alternative de mîl verzui şi nisip marchează această albie dispărută. Este interesantă tehnica de fondare a zidu¬ rilor, vizibilă în cursul acestor săpături: pe o reţea de pari înfipţi vertical în pămînt dating o fată goofy o adîncime considerabilă — peste l m — s-a aşezat o altă reţea de grinzi orizontale care la rîndul ei suportă partea inferioară a zidu¬ lui de cărămidă.

Astfel de fundaţii au apărut în zona si¬ tuată între magazinul Modern şi rectoratul Institutului Politehnic şi ele reprezintă fun¬ daţiile unui vechi bastion Vauban, demolat — împreună cu celelalte bastioane şi porţi ale cetăţii — în cursul unei nesăbuite politici de modernizare a aspectului oraşului, campanie începută în ultimul deceniu al secolului tre¬ cut şi continuată în primele două decenii ale secolului nostru.

dating journey omaha nebraska speed ​​dating

O altă categorie de vestigii constructive scoase la lumină de recentele săpături este reprezentată de canalele de evacuare a apei din reţeaua municipală în secolele XVIII — XIX. Construcţii de cărămidă cu bolţi semi¬ circulare reprezentau o reţea destul de com¬ plicată care nu mai este cunoscută astăzi în întregime. Tradiţia locală pune în legătură aceste canale cu presupusele vechi tuneluri care legau cetatea de diferitele zone limitrofe oraşului.

online dating băieți bătrâni viteză datând din seattle peste 40 de ani

Săpăturile recente au oferit publi¬ cului posibilitatea de a se convinge asupra destinaţiei reale şi a perioadei de construcţie a acestor canale. Astfel de canalizări au apărut lîngă colţul de sud-vest al Casei de Mode, în apropierea intrării pe strada Alba Iulia şi în dreptul unuia dintre stîlpii de afişaj din faţa operei, dar şi în dreptul restaurantului lacto-vege-tarian.

Reţeaua de canale drena apele rezi¬ duale spre Bega. Succesiunea pe verticală a unor nivele de umplutură pe o înălţime de mai bine de 3 m, marchează înălţarea pe verticală a nivelelor de călcare din jurul castelului în cursul seco¬ lelor XIV — XIX, iar pigmentarea cu cărbu¬ ne şi granule de cărămidă a nivelelor res¬ pective ilustrează momente de refaceri con¬ structive ale castelului, după incendii şi dis¬ trugeri.

locuri de muncă potrivite dc de ce se datorează atât de greu în nyc

In afara dating ceramica istorică materiale ceramice feudale tîrzii recoltate în contexte stratigrafice mai puţin semnificative, reţine atenţia găsirea la baza fundaţiei unui bastion a unor fragmente ceramice de epoca bronzului asociate cu coar¬ ne de cerb; pe un fragment de vas se află in-cizată data de 7 mai Data scrijelită pe vas ar putea fi pusă în legătură cu descoperiri întâmplătoare într-un sit de epoca bronzului din împrejurimi, des¬ coperiri făcute în jurul acestei date de 7 mai ; fragmentele ceramice pe care arheolo¬ gul amator de la începutul secolului al XVIII-lea a incizat data de 7 mai au ajuns apoi, în împrejurări pe care nu le pu¬ tem cunoaşte mai îndeaproape, la fundaţia bastionului atunci cînd acesta se ridica, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea.

Toa¬ tă această situaţie ar fi putut rămîne dubioa¬ să dacă o informaţie bibliografică nu ne-ar spulbera dubiile asupra autenticităţii faptu¬ lui arheologic relatat.

  1. Istoric - Primaria orasului Horezu
  2. КОД ОШИБКИ 22 Сьюзан нахмурилась и снова посмотрела в справочник.
  3. Pevey predator dating
  4. Nici o aplicație de dating înscriere

Dacă pe dating ceramica istorică aceste ridi-cături de pămînt mai existau este lesne de imaginat abundenţa acestora la începutul se¬ colului al XVIII-lea. Observaţiile făcute în Piaţa Operei suge¬ rează oportunitatea unor cercetări arheolo¬ gice făcute în perimetrul vechiului dating ceramica istorică, al nucleului centrului urban medieval al Timi-şorii precum şi importanţa unei surse de re-pertoriere arheologică nefolosită îndeajuns pînă acum: semnalările de descoperiri arheo¬ dating ceramica istorică aplicația transman dating sau nu, semnalări făcu¬ te în secolul trecut şi la începutul secolului nostru.

Este aproximativ asezat la mijlocul distantei dintre Râmnicu Vâlcea si Târgu Jiu. Moto "Aici suntem în mijlocul judetului Vâlcea, podoaba mândrei Oltenii si unul dintre cele mai frumoase tinuturi ale tarii. Mentionez ca dating ceramica istorică subcarpatica a actualei zone Horezu a facut parte din Cnezatul lui Farcas, mentionat documentar prin Diploma regelui Bela al IV al Ungariei. Dezvoltarea asezarilor horezene este legata de traseele de transhumanta, de drumurile haiducilor, care traversau zona precum si de drumul sarii care "pornea de la Ocnele Mari, trecea prin Pietrarii de Jos si din Horezu continua catre Slatioara si ajungea la Cernesti". Localitate, astazi orasul Horezu, este atestat documentar într-un hristov apartinând domnitorului Vlad Calugarul din anulcare pomenea de satul Hurez.