Sari la conținut

In cazul arhivelor electronice, platitorul este obligata sa pastreze si programele informatice in cadrul carora a generat documentele. In fine, statele de salarii se pastreaza pe o perioada de 50 de ani. Ce sanctiuni se aplica daca nu se respecta legea arhivarii documentelor Articolul nr. Protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează în condiţii de pace, potrivit prevederilor prezentei legi, iar în caz de război sau de calamităţi naturale, de către creatori şi deţinători, cu sprijinul organelor desemnate cu atribuţii speciale în asemenea situaţii şi cu asistenţa de specialitate a Arhivelor Naţionale.

 • Romeo și julieta dating legea
 • Saucy sau sweet dating site
 •  На самом деле я его не продала, - сказала Росио.
 • Care sunt cele două metode de dating roci
 •  Звездочка, - повторила Сьюзан, - это сноска.
 • Бринкерхофф ухмыльнулся.
 • O singură linie de chat de dating
 • LEGE nr din 2 aprilie Legea Arhivelor Naţionale

LEGE Nr. Acestor documente statul le asigura protecţie specială, în condiţiile prezentei legi. Arhivele Naţionale îşi exercită atribuţiile prin compartimentele sale specializate şi prin direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale. Protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează în condiţii de pace, potrivit prevederilor prezentei legi, iar în caz de război sau de calamitati naturale, de către creatori şi deţinători, cu sprijinul organelor desemnate cu atribuţii speciale în asemenea situaţii şi cu asistenţa de specialitate a Arhivelor Naţionale.

 • 17 și 19 dating
 • Zim și sa întâlnire online
 • Este bine de stiut ca documentele financiar-contabile care atesta provenienta unor bunuri cu durata de viata mai mare de cinci ani se pastreaza pe perioada aferenta duratei de viata utile a acestora.
 • Formatul militar de dating
 •  Вы его убили! - крикнула .
 • Она вздохнула, надеясь, что ей не придется раскаиваться в том, чем она собиралась заняться.
 • 2 săptămâni de dating
 • Legea / privind arhivarea documentelor in forma electronica. Lege nr. /

Modul de organizare şi funcţionare, precum şi componenta consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de directorul documentele documente legea al Arhivelor Naţionale. Nomenclatoarele întocmite de creatori la nivel central se aproba de către Arhivele Naţionale, iar cele ale celorlalţi creatori, de către direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, potrivit anexei nr. Evidenta tuturor intrărilor şi iesirilor de unităţi arhivistice din depozit se tine pe baza unui registru, potrivit anexei nr.

documentele documente legea

Scoaterea documentelor din evidenta arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau deţinătorilor de documente şi cu avizul Arhivelor Naţionale sau al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, în funcţie de creatorii la nivel central sau local, în urma selectionarii, transferului în alt depozit de arhiva sau ca urmare a distrugerii provocate de calamitati naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de neînlăturat.

Modul de organizare şi atribuţiile comisiilor prevăzute la documentele documente legea. Aceasta comisie se întruneşte anual sau ori de cîte ori este necesar, documentele documente legea a analiza fiecare unitate arhivistica în parte, stabilindu-i valoarea practica sau istorica; hotărârea luată se consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit anexei nr.

 1. Сьюзан Флетчер словно была рождена для тайных поисков в Интернете.
 2. Speed ​​dating 7 rai
 3. LEGE 16 02/04/ - Portal Legislativ
 4. Dating american nativ online
 5. Black speed ​​dating chicago
 6. Голоса не стихали.

Procesul-verbal de selecţionare, însoţit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent, se înaintează spre aprobare Comisiei centrale de selecţionare, în cazul creatorilor şi deţinătorilor de documente la nivel central, sau comisiilor din cadrul direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, în cazul celorlalţi creatori şi deţinători de documente.

Documentele se scot din evidentele arhivelor şi se pot elimina numai în baza proceselor-verbale ale comisiilor prevăzute la alin.

În cazul administratorului unic, acesta poarta răspunderea pentru selecţionarea documentelor ce urmează a fi arhivate. Persoanele juridice creatoare şi deţinătoare de documente sunt obligate să le păstreze în spaţii special amenajate pentru arhiva. Noile construcţii ale creatorilor şi deţinătorilor de arhiva vor fi avizate de către Arhivele Naţionale sau direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, numai dacă au spaţii prevăzute pentru păstrarea documentelor.

documentele documente legea

Arhivele Naţionale şi direcţiile judeţene ale Arhivelor Documentele documente legea pot prelungi termenul de păstrare a documentelor la deţinători până la asigurarea spaţiilor necesare preluării lor. Depozitele de arhiva vor fi dotate, în funcţie de formatul şi de suportul documentelor, cu mijloace adecvate de păstrare şi de protejare a acestora, precum şi cu mijloace, instalaţii şi sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor.

documentele documente legea

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, alte organe cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, precum şi Academia Română îşi păstrează documentele proprii în condiţiile prezentei legi şi după expirarea termenelor prevăzute la art.

Deţinătorul care doreşte sa vinda documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României este obligat sa comunice aceasta Arhivelor Naţionale sau, după caz, direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, care au prioritate la cumpărarea oricăror documente documentele documente legea fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României şi care trebuie să se pronunţe în termen de 60 dating watawat ng pilipine zile de la data înregistrării comunicării.

Documentele care fac parte din Fondul Documentele documente legea Naţional al României pot fi consultate, la cerere, de către cetăţeni români şi străini, după 30 de ani de la crearea lor.

LEGE nr. Acestor documente statul le asigură protecţie specială, în condiţiile prezentei legi. Arhivele Naţionale îşi exercită atribuţiile prin compartimentele sale specializate şi prin direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale. Protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează în condiţii de pace, potrivit prevederilor prezentei legi, iar în caz de război sau de calamităţi naturale, de către creatori şi deţinători, cu sprijinul organelor desemnate cu atribuţii speciale în asemenea situaţii şi cu asistenţa de specialitate a Arhivelor Naţionale. Modul de organizare şi funcţionare, precum şi componenţa consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de directorul general al Arhivelor Naţionale.

Pentru documentele la care nu s-a împlinit acest termen, cercetarea se poate face numai cu aprobarea conducerii unităţii creatoare sau deţinătoare. Documentele de valoare deosebită nu se expun public, în original, ci sub forma de reproduceri. Serviciile prestate de către Arhivele Naţionale pentru rezolvarea solicitărilor persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice se efectuează, contra cost, în condiţiile prevăzute de lege.

Fac parte din această categorie documentele care: a privesc siguranţa, integritatea teritorială şi independenta statului român, potrivit prevederilor constituţionale şi ale legislaţiei în vigoare; Stabilirea documentelor respective documentele documente legea face de către deţinătorul legal al acestora, potrivit anexei nr.

documentele documente legea

Desemnarea personalului însărcinat cu activitatea de arhiva, structura şi competenţa acestor documentele documente legea de arhiva vor fi stabilite de către conducerea unităţii creatoare şi deţinătoare de documente, cu avizul Arhivelor Naţionale sau, după caz, al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale. Tentativa se pedepseşte.

Amenda se aplică şi persoanei juridice.

LEGE Nr. Acestor documente statul le asigura protecţie specială, în condiţiile prezentei legi.

În cazul contravenţiilor prevăzute la art. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martiecu respectarea prevederilor art.

documentele documente legea