Sari la conținut

Legislaţie aplicabilă O. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuieşte în mod statornic. Această procură poate fi întocmită la misiunile diplomatice sau oficiile consulare alre României din străinătate, sau la notarul public. Important de ştiut Cererea pentru eliberarea actului de identitate Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia IMPORTANT — cererea nu se completează pe verso de către solicitant Cine semnează cererea? In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor. De asemenea, domiciliul minorului poate fi şi la o instituţie de ocrotire.

datând al doilea e-mail opinii online de întâlniri

In cazul in care un cetatean se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 2 zile lucratoare ex. Legislaţie aplicabilă O. În cazul în care părinţii au domicilii separate şi nu se înţeleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanţa de tutelă, ascultându-i pe părinţi, precum şi pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ţinând seama de interesele copilului.

ultimul dintre noi am remastered black transmen dating

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuieşte în mod statornic. În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Antrenament portari varsta 14-18!prof/antr:Horea Carlan!

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa ucratorului personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

dmb dating site sandra bullock se datorează cine

Cartea de identitate provizorie se eliberează cetăţeanului român când acesta nu posedă actele necesare eliberării cărţii de identitate, respectiv are statut de cetăţean român cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România.

Durata de valabilitate a cărții de identitate provizorii este de un an. Ce se înţelege prin act de identitate prin act de identitate se înţelege: cartea de identitate cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.

probleme cu dating dating site doha qatar

Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru Locul Cererea pentru eliberarea actului de identitate împreună cu actele prevăzute de legislație se depun la S.