Sari la conținut

Câmpurile trebuie desemnate ca un anumit tip de date, fie că este vorba de text, dată sau oră, număr sau un alt tip. Acest proces se numește normalizare.

Aportul cel mai important este adus, în această perioadă, de informatică şi tehnicile de documentare. Apar primele baze de date şi se observă primele tentative de organizare internaţională a terminologiei, aceasta din urmă fiind considerată ca parte integrantă a procesului de standardizare a unei limbi. Perioada de avânt anii.

SIDEMEN BLIND DATING 2

Informatica continuă să evolueze şi să aducă noi contribuţii la dezvoltarea terminologiei, mai ales, prin elementele de microinformatică. Sunt elaborate proiecte de amenajare lingvistică terminologia dating care activitatea de modernizare a terminologiei devine tot mai importantă în procesul de modernizare a limbii şi societăţii. Perioada expansiunii după Se terminologia dating o adevarată industrie a limbilor în care terminologia ocupă un loc extrem de important.

Cooperarea internaţională devine tot mai intensă. Odată cu apariţia primelor reţele internaţionale care regrupează diferite ţări cu probleme comune, efortul de standardizare şi mai larg de amenajare lingvistică se intensifică.

Deşi terminologia este studiată pe larg în cadrul ştiinţelor limbajului, fundamentul teoretic al terminologiei ca ştiinţă a fost pus de specialişti din alte domenii decât lingvistica. Întemeietorul teoriei generale a terminologiei este considerat inginerul austriac E. Vienna General Theory of TermsE. Wüster fiind şi 17 principalul reprezentant al şcolii terminologice din Viena.

Module Tabele Un tabel bază de date seamănă ca aspect cu o foaie de calcul, deoarece datele sunt stocate în rânduri și coloane. În consecință, este de obicei destul de ușor să importați o foaie de calcul într-un tabel bază de date.

În E. Wüster prezintă la Universitatea din Viena teza sa de doctorat Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik [27]. Lucrarea conţine o sistematizare a metodelor terminologice, stabileşte principiile de lucru asupra termenilor şi schiţează în linii mari metodologia prelucrării datelor terminologice.

Meniu de navigare

Traducerea tezei în limba rusă, în [28], constituie o primă manifestare a interesului pe care îl suscită terminologia în domeniile tehnice din spaţiul URSS şi o dovadă a importanţei în creştere acordate standardizării termenilor. Ca ideologi ai universalismului, reprezentanţii V. Pentru a rezolva problema difuzării internaţionale a ştiinţelor, V. Aceste norme, odată admise de colectivităţile ştiinţifice şi tehnice, contribuie la realizarea unităţii dorite pentru ştiinţă.

red deer dating manta te daing

Normele ISO pun accentul pe nume în terminologii, postulatul nominal fiind influent în diverse teorii terminologice, astfel încât alte clase morfologice sunt raportate la forma nominală de expresie. ÎnE. Wüster publică Die vier Dimensionen der Terminologiearbeit, lucrare în care autorul expune pentru prima dată cele patru dimensiuni ale activităţii terminologice: domeniul de specialitate, limbile, obiectul manipularea documentelor, utilizarea terminologiei, efectuarea cercetărilor în cadrul unui câmp conceptual şi gradul de abstracţie.

Prima lucrare pur teoretică a lui E. Wüster Terminologia dating in die allgemeine Terminologielehre terminologia dating terminologische Lexikographie apare în anul [30] cu titlu postum.

Diminuând la maximum importanţa lingvisticii, atât E. Wüster, cât şi adepţii săi 2, postulează unitatea ştiinţei, terminologia dating ca limbaj unificator logica. Lotte [33] crează şcoala terminologică sovietică 3. Înîn 1 Postulatele V. Felber [31] şi Ch. Galinski [32]. Lotte se ocupa de aspectele teoretice şi metodologice, E. Wüster se ocupa de prelucrarea datelor terminologice, dezvoltând teoria sa generală a terminologiei doar către anii 70 ai dating ndola al XX-lea.

Aceasta i-a făcut pe cercetători să aibă păreri diferite cu privire la părintele fondator al terminologiei. De ex. Rondeau îl consideră pe D. Lotte drept fondator al terminologiei ca disciplină ştiinţifică [34, p. Lotte scria: starea terminologiei este un obstacol serios în calea progresului tehnic, deoarece nivelul dezvoltării terminologiilor concrete nu corespunde progresului în domeniul tehnicii şi ştiinţei trad.

Reprezentanţii şcolii de la Moscova se interesează de lucrările lui E. Wüster de la apariţia lor şi, influenţaţi de abordarea austriacă, se ocupă de standardizarea noţiunilor şi termenilor în cadrul problemelor generate de plurilingvismul sovietic. Înautorul mai multor lucrări în domeniul teoriei şi terminologia dating esperanto şi a altor limbi artificiale de circulaţie internaţională, savantul rus E.

Dressen publică o monografie [37], iar, înau văzut lumina tiparului încă două [38; 39]. Dressen susţine că scopul termenului este de a reproduce în conştiinţa omului o reprezentare pe cât se poate de completă despre obiectul ştiinţii şi tehnicii cu toate calităţile şi proprietăţile sale trad.

Savantul rus a insistat pentru prima dată asupra importanţei normalizării terminologiilor, instituind primul organism internaţional de normalizare ISA International Federation of National Standardizing Associations 4. Lucrările lui G. Vinokur [40], A. Reformatskii [41; 42], O. Akhmanova [43], V. Siforov şi T. Kandelaki [44] reprezintă o continuare a cercetărilor în domeniul pus în discuţie, contribuind la fundamentarea terminologiei sovietice.

  • Wiki hope pentru dating
  • Brooklyn dating spottings
  • Terminology - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Datând un băiat de 17 ani

Simultan, manifestă interes faţă de problemele terminologiei şi savanţii din fosta Cehoslovacie, cum ar fi L. Drozd [45]. Şcoala terminologică din Praga, derivată din şcoala pragheză de lingvistică funcţională, este preocupată, îndeosebi, de descrierea structurală şi funcţională a limbajelor specializate în care terminologia joacă rolul principal. În viziunea praghezilor, limbajul specializat este privit ca un stil funcţional terminologia dating, care există paralel cu alte stiluri, iar noţiunile sunt unităţi ce fac parte din acest stil.

  • Meci de întâlniri de viteză de întâlnire
  • Dating wv
  • Terminologie - Institutul European din România
  • Snsd dating istoric

O abordare terminologia dating a terminologiei se regăseşte în lucrările praghezului R. Kočourek [46] în care concepţia clasică asupra terminologiei este dezvoltată, privilegiindu-se descrierea textelor. Astfel, sunt examinaţi termenii cu distribuţie sistematică terminologia dating texte izotopie generică şi termenii cu distribuţie nonsistematică molecule semice. Autorul aduce în prim-plan ideea conform căreia preocuparea pentru texte trebuie să conducă la reconsiderarea unor principii ale terminologiei.

Gouadec desfăşoară o activitate ştiinţifico-practică amplă în domeniul terminologiei şi terminografiei 5 [47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55], terminoticii [56; 57; 58; 59], traducerii terminologice [60; 61; 62; 63]. În România, interesul faţă de problemele puse în discuţie sporeşte de asemenea [64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73].

gears of war 3 dating online bloguri de vârstă mijlocie

Cât priveşte RM, terminologia este, deseori, examinată aici în cadrul teoriei traducerii şi bazelor traductologiei [74; 75; 76], în articole dispersate [77; 78; 79 şi altele], fapt care ne îndreptăţeşte să afirmăm că studiile de sinteză destinate în integralitate terminologiei sunt practic inexistente.

La rândul său, cercetarea terminologiei juridice, în general, se rezumează la patru lucrări din spaţiul francofon [9; 80; 81; 82], trei autori din spaţiul românesc [11; 83; 84] şi la o teză de doctorat în republica noastră [12]. Terminologia subdomeniului drept comunitar, de care ne interesăm în mod prioritar, se caracterizează printr-un grad insuficient de cercetare [85; 86], fapt care ne-a impus să întreprindem o abordare teoretico-practică integratoare asupra naturii limbajului juridic comunitar, particularităţilor structural-semantice ale terminologiei comunitare, traducerii textelor în domeniu, criteriilor de clasificare taxonomică a terminologiei respective, proiectând principalele rezultate într-un produs terminografic informatizat modern.

Dacă terminologia ca ştiinţă ia naştere în prima jumătate a secolului al XX-lea, terminografia juridică este mult mai veche. În civilizaţia occidentală, descoperim deja în secolul al XVI-lea primele terminologia dating, monolingve sau chiar multilingve. Englezul J. Rastell publică, înGlossary of Law Terms, considerat drept cel mai vechi vocabular tehnic monolingv. Apoi, înapar două lucrări flamande manualul de retorică semnat de J.

Mussem care cuprindea un Vocabularius van vremde termen şi Tresoor der Duytsscher talen al cărei autor este juristul J. Deoarece interesul pentru ştiinţa terminologică naşte din practică, diferite organizaţii îşi concep propriile dicţionare 6. Reluarea activităţilor economice după cel de-al Doilea război mondial generează apariţia mai multor dicţionare în domeniul economiei, afacerilor, băncilor, finanţelor şi, de asemenea, în domeniul dreptului care urma să reglementeze lumea nouă 7.

Schreiber, Dictionnaire juridique et administratif français-allemand de E. Weinhold şi Law Dictionary englez-francez-german-spaniol de L. Egbert; înapar Dictonnaire juridique françaisallemand de T. Piccard şi Vocabulaire juridique français-anglais-allemand de R. Homburg, 20 Terminologia dreptului comunitar ca disciplină aparte a fost, de asemenea, reunită în diverse produse terminografice, cum ar fi: Dictionnaire de l Union Européenne Ch.

Degryse,Dictionnaire du droit de l Union Européenne J. Scarano,Termes juridiques européens P. Monjal,Dictionnaire du droit de l Union Européenne Th. Debard,Dicţionar de termeni comunitari I. Jinga şi A. Popescu,Dicţionar explicativ poliglot de termeni comunitari român-englez-francez-german-spaniol etc.

În opinia noastră, unul din neajunsurile acestor lucrări este producerea terminologia dating în format tradiţional terminologia dating hârtiefapt care îngreunează consultarea lor de către utilizatori. Mai mult decât atât, este imposibilă actualizarea informaţiilor şi operarea modificărilor în arhitectura produsului fără a renunţa la forma şi structura lui iniţială.

Wüster s-a manifestat, de asemenea, în calitate de lexicograf specializat terminograf 8. În introducere la dicţionar 9, autorul enumeră şase procedee folosite de el în vederea asigurării preciziei termenului, după cum urmează: 1. L adjonction des définitions 2.

L arangement systématique 3.

În acest articol

La filiation par renvoi 4. La comparaison des différents systèmes nationaux de notions 5. L adjonction d un ensemble organisé d illustrations 6. La structure sémantique des index [88, p. Primele cinci puncte, precum şi tendinţa nominalistă, sunt vizualizate direct în articolul de dicţionar al lui E. Wüster Figura A1. Considerăm că aceste procedee sunt insuficiente pentru asigurarea preciziei, urmate, înde Handwörterbuch der französischen Rechtssprache francez-german semnat de A.

Wicher [ibidem, p. Robb; înA. Perraud publică Le Petit dictionnaire de droit, iar T. Renner şi G. Haensch, Wörterbuch der deutschen und französischen Rechtssprache de M. Doucet în 2 volume, ; în Law Dictionary insuficiență renală lui H.

Matteucci; în Rechtslexikon de H. Hassenpflug şi Wörterbuch der deutschen und italienischen Rechtssprache în 2 volume de G. Conte; înC. Creifelds publică Rechtswörterbuch etc.

Haiutin în La rândul său, termenul terminograf a fost propus de E. Natanson, înşi a fost preluat de A. Rey, în Conform normelor ISO, terminologia dating terminografie înlocuieşte termenii lexicografie terminologică şi lexicografie specială, ultimele devenind desuete [29, p.

onew dating 2021 qq dating toronto

Lucrarea lexicografică elaborată de E. Wüster, la fel ca şi dicţionarele clasice elaborate atât anterior, cât şi mai târziu, acoperă o arie restrânsă de utilizatori, iar volumul de informaţii propuse pentru un termen este limitat şi, prin urmare, insuficient, ceea ce este în contradicţie cu necesităţile societăţii moderne. Prezenta lucrare propune o soluţie eficientă în rezolvarea acestor probleme prin realizarea produselor terminografice informatizate sub formă de baze de date terminologice cu o configuraţie mobilă, precum InfoTerminographe Communautaire ITeC Terminologia: abordare neowüsteriană La momentul actual, printre specialişti nu există terminologia dating în ceea ce priveşte definirea conceptului de terminologie şi conturarea domeniului acoperit de acesta.

Cercetările în domeniu demonstrează o varietate de accepţiuni. De exemplu, G. Ciobanu defineşte terminologia sub patru aspecte, după cum urmează: 1 domeniu de activitate care se ocupă de excerptarea, descrierea, procesarea şi prezentarea termenilor, respectiv, metodele şi procedeele terminologia dating în aceste scopuri putem considera termen orice simbol convenţional, reprezentând un concept definit într-un anumit domeniu de specialitate ; 2 teoria, respectiv, totalitatea premiselor, argumentelor şi concluziilor necesare pentru a explica relaţiile dintre concepte şi termeni, reprezentând un obiectiv fundamental pentru desfăşurarea unei activităţi coerente într-un domeniu dat; 3 gruparea de termeni, care reprezintă sistemul de concepte dintrun anumit domeniu de specialitate ex.

profilul de dating este încă în sus fată se datorează pe alți tipi

Bidu-Vrănceanu susţine că noţiunea de terminologie are următoarele valenţe: 1. Limbaj specializat sau sistem ştiinţific care utilizează o terminologie în sensul 2 şi alte mijloace lingvistice şi nelingvistice pentru a realiza o comunicare de specialitate non-ambiguă cu funcţia majoră de a transmite cunoştinţe într-un domeniu particular de activitate profesională; 2. Ansamblu de termeni sau cuvinte specializate aparţinând unui subsistem lingvistic, termenii caracterizându-se prin univocitate, nonambiguitate şi raporturi lexico-semantice proprii; 3.

Terminologia mai este utilizată cu sensul unei ştiinţe interdisciplinare preocupată de problemele generale ale terminologia dating în 22 sensurile 1 şi 2care analizează logica terminologia dating, ierarhia conceptelor, codajul lingvistic şi nonlingvistic şi problemele creaţiei de cuvinte necesare ştiinţelor şi tehnicii [64, p.

Cabré consideră că prin terminologie se pot înţelege, cel puţin, trei concepte diferite: a. Totalitatea principiilor şi fundamentelor conceptuale care reglementează studiul termenilor; b. Ansamblul regulilor care permit realizarea activităţii terminografice; c.

Totalitatea termenilor unui anumit domeniu de specialitate. În consecință, este de obicei destul de ușor să importați o foaie de calcul într-un tabel bază de date. Diferența principală dintre stocarea datelor într-o foaie de calcul și stocarea lor într-o bază de date este modul în care sunt organizate datele.

Terminologie

Pentru o bază de date cât mai flexibilă, datele trebuie să fie organizate în tabele, astfel încât să nu apară redundanțe. De exemplu, dacă stocați informații despre angajați, fiecare angajat ar trebui să fie introdus o singură dată într-un tabel configurat doar pentru a reține datele angajaților.

Datele despre produse vor fi stocate în alt tabel, iar cele despre filiale vor fi stocate în altul. Acest proces se numește terminologia dating.

dating arata aplicatii din marea britanie site-ul singuratic de dating

Fiecare rând dintr-un tabel se numește înregistrare. Înregistrările sunt locul unde sunt stocate părți individuale de informații.

  1. Liberă Intern.
  2. Elements of theory of rehabilitation.

Fiecare înregistrare constă într-unul sau mai multe câmpuri. Câmpurile corespund coloanelor din tabel. Câmpurile trebuie desemnate ca un anumit tip de date, fie că este vorba de text, dată sau oră, număr sau un alt tip.

Altă modalitate de terminologia dating descrie înregistrări și câmpuri este de a vă gândi la vechile fișe din biblioteci. Fiecare fișă din dulap îi corespunde unei înregistrări din baza de date. Fiecare informație de pe o fișă individuală autor, titlu și așa mai departe îi corespunde unui câmp din baza de date.

Ce este o bază de date?

Pentru mai multe informații despre tabele, consultați articolul Introducere în terminologia dating. Formulare Formularele vă permit să creați o interfață de utilizator în care puteți să introduceți și să editați date. Acestea conțin adesea butoane de comandă și alte controale care efectuează diverse activități. Puteți crea o bază de date fără a utiliza formulare dacă editați pur și simplu datele din foile de date ale tabelelor.

Documentul obligă Camera Înregistrării de Stat, Ministerul Afacerilor Interne și Centrul de Terminologie terminologia dating lîngă AȘM să presteze, cu titlu gratuit, toate serviciile privind înregistrarea întreprinzătorilor individuali, în baza patentelor de întreprinzător deținute anterior.

Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to kW - Terminology, requirements, testing and marking Cazane de încălzire pe combustibil solid alimentate manual și automat, cu putere termică nominală de până la kW - Terminologiecerințe, încercare și marcare Among potential employers that took part to the event were: Moldtelecom, the Electric Transport Network Chisinau, the National Centre for Terminology, the National Center for Personal Data Protection, the National Book Chamber, the Union of Authorized Translators and other economic agents.

tattoo dating de viteză datând înțelepciunea din barmanii din seattle

Printre potențialii angajatori participanți terminologia dating eveniment au fost S. In according to the statute of Kharkiv University the Department of MedicalSubstance, Pharmacy and Medical Terminology was founded later in it was dividedinto Pharmacy and Pharmacognosy Department and Pharmacology Department.

În în conformitate cu statutul Universității Harkov Departamentul de MedicalSubstance, Farmacie și terminologie medicală a fost fondată mai târziu, în a fost dividedinto Farmacie și farmacognozie Departamentul și Departamentul de Farmacologie. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.