Sari la conținut

Monitorizarea codurilor de conduită aprobate Articolul Cum funcționează serviciul online Examinatorul DVSA vă va cere o adresă de email sau un număr de telefon mobil fie ale dvs. Consultarea prealabilă Articolul Domeniul de aplicare material Articolul 3. Reprezentanții operatorilor sau ai persoanelor împuternicite de operatori care nu își au sediul în Uniune Articolul Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere Articolul

Obiect și obiective Articolul 2.

dating on-line polish uk

Domeniul de aplicare material Articolul 3. Domeniul de aplicare teritorial Articolul 4.

dating on-line polish uk

Transparența informațiilor, a comunicărilor și a dating on-line polish uk de exercitare a drepturilor persoanei vizate Articolul Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată Articolul Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată Articolul Dreptul de acces al persoanei vizate Articolul Dreptul la rectificare Articolul Dreptul la restricționarea prelucrării Articolul Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu dating on-line polish uk personal sau restricționarea prelucrării Articolul Dreptul la portabilitatea datelor Articolul Dreptul la opoziție Articolul Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri Articolul Obiect și obiective Articolul Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit Articolul Operatori asociați Articolul Reprezentanții operatorilor sau ai persoanelor împuternicite de operatori care nu își au sediul în Uniune Articolul Persoana împuternicită de operator Articolul Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator Articolul Evidențele activităților de prelucrare Articolul Cooperarea cu autoritatea de supraveghere Articolul Securitatea prelucrării Articolul Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal Articolul Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității dating on-line polish uk cu caracter personal Articolul Evaluarea impactului asupra protecției datelor Articolul Consultarea prealabilă Articolul Desemnarea responsabilului cu protecția datelor Articolul Funcția responsabilului cu protecția datelor Articolul Sarcinile responsabilului cu protecția datelor Articolul Coduri de conduită Articolul Monitorizarea codurilor de conduită aprobate Articolul Certificare Articolul Principiul general derek jeter dating echipa de baseball transferurilor Articolul Transferuri în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție Articolul Transferuri în baza unor garanții adecvate Articolul Reguli corporatiste obligatorii Articolul Transferurile sau divulgările de informații neautorizate de dreptul Uniunii Articolul Derogări pentru situații specifice Articolul Autoritatea de supraveghere Articolul Independență Articolul Condiții generale aplicabile membrilor autorității de supraveghere Articolul Norme privind instituirea autorității de supraveghere Articolul Competența Articolul Competența autorității de supraveghere principale Articolul Sarcini Articolul Competențe Articolul Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principală și celelalte autorități de supraveghere vizate Articolul Asistență reciprocă Articolul Operațiuni comune ale autorităților de supraveghere Siwan zea dating Mecanismul pentru asigurarea coerenței Articolul Avizul comitetului Articolul Soluționarea litigiilor de către comitet Articolul Procedura de urgență Articolul Schimb de informații Articolul Comitetul european pentru protecția datelor Articolul Sarcinile comitetului Articolul Rapoarte Articolul Procedura Articolul Președintele Articolul Sarcinile președintelui Articolul Secretariatul Articolul Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere Articolul Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere Articolul Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator Articolul Reprezentarea persoanelor vizate Articolul dating on-line polish uk Suspendarea procedurilor Articolul Dreptul la despăgubiri și răspunderea Articolul Condiții generale pentru impunerea amenzilor administrative Articolul